• 10 συμβουλές για το βιογραφικό σας
    • 5326
    • 0

    10 συμβουλές για το βιογραφικό σας

    Να μην ξεπερνά τις 2-3 σελίδες, το πολύ Να είναι ορθογραφικά και λεκτικά σωστό Να μην υπάρχουν λάθη στην διάταξη του word Να δίνει σαφείς πληροφορίες για τις εταιρείες όπου εργαστήκατε Να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα καθήκοντα σας Να είναι χρονολογικά ορθό, με αναφορά σε μήνες – όχι μόνον έτη Αν επισυνάπτετε την φωτογραφία σας,

LATEST POSTSssssssssss
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

ARCHIVES

Powered by Apogee IS