• 10 συμβουλές για το βιογραφικό σας
    • 4296
    • 0

    10 συμβουλές για το βιογραφικό σας

    Να μην ξεπερνά τις 2-3 σελίδες, το πολύ Να είναι ορθογραφικά και λεκτικά σωστό Να μην υπάρχουν λάθη στην διάταξη του word Να δίνει σαφείς πληροφορίες για τις εταιρείες όπου εργαστήκατε Να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα καθήκοντα σας Να είναι χρονολογικά ορθό, με αναφορά σε μήνες – όχι μόνον έτη Αν επισυνάπτετε την φωτογραφία σας,

Powered by Apogee IS