• Συνέντευξη Επιλογής
    • 3663
    • 0

    Συνέντευξη Επιλογής

    Συνέντευξη Επιλογής: η κρίσιμη ώρα για το μέλλον σας και πως θα την διαχειριστείτε καλύτερα Κάθε θέση εργασίας διεκδικείται από τουλάχιστον δέκα ισάξιους υποψήφιους, με αξιόλογα και σχετικά βιογραφικά σημειώματα. Για την τελική επιλογή και πρόσληψη, το σημείο – κλειδί, είναι η άριστη διαχείριση της συνέντευξης που θα ακολουθήσει. Οι περισσότεροι υποψήφιοι παρουσιάζονται απροετοίμαστοι στην

Powered by Apogee IS