ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα σεμινάρια της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ είναι σχεδιασμένα με ποιότητα και σύγχρονες τεχνικές και έχουν στόχο την αποδοτικότητα και την ανταπόκριση στις σημερινές ανάγκες των κορυφαίων εταιρειών. Περιλαμβάνουν 12 ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Έγκαιρη επικοινωνία με την εταιρεία για τις διαγνωσμένες ανάγκες του τμήματος
Διαμόρφωση εκπαιδευτικής ύλης αποκλειστικά για την εταιρεία σας
Θεωρία + άσκηση/role playing/case studies/tests/quiz
Καλές πρακτικές για την επόμενη μέρα/best practices
Σύνδεση του υλικού εκπαίδευσης με το σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας σας
Tailor made Corporate Project for workplace application
Απόδοση μετρήσιμων αποτελεσμάτων μέσω των corporate project
Ανάλυση/παρουσίαση/διορθωτικές παρεμβάσεις/νέοι στόχοι σε Follow up Seminar
Executive Training Report που αποτελεί ένα ανταγωνιστικό εργαλείο εσωτερικής αξιολόγησης
Προτάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού – skilling, reskilling, upskilling στελεχών
Προτάσεις στοχευμένων εκπαιδευτικών αναγκών μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου
Δυνατότητα επέκτασης των σεμιναρίων σε level II

Με γνώμονα τη στρατηγική διαφοροποίησης που επιλέγουμε ως εταιρεία, αναπτύξαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το εργαλείο Τraining Program Evaluation το οποίο προσφέρουμε στις εταιρείες πελάτες μας ως εργαλείο αξιολόγησης και σύγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 18 κριτήρια επιλογής τα οποία ο εκπαιδευτικός μας φορέας καλύπτει στο 100%. Ζητείστε το Τraining Program Evaluation στο hr@anadeixi.gr

Management & Leadership Training – Σεμινάρια Διοίκησης & Ηγεσίας

Date/Time Event
01/01/2020 - 02/01/2020
Όλη μέρα
Human Resources for non HR Managers
02/01/2020 - 03/01/2020
12:13 πμ
Remote Management – getting the most from remote working
03/01/2020
12:15 πμ - 12:16 πμ
Middle Management Skills – intensive six-day management training
04/01/2020
Όλη μέρα
Successful day-to-day People Management
05/01/2020
12:15 πμ - 12:30 πμ
Resilient Leadership – intensive six-day E.Q. Skills training
06/01/2020
12:30 πμ - 1:00 πμ
Stress Management & Emotional Resilience – leading with Empathy
07/01/2020
Όλη μέρα
Conflict Resolution & Collaboration in the workplace
08/01/2020
Όλη μέρα
Time Management and Prioritization Skills
09/01/2020
12:14 πμ
Performance Appraisal Training
10/01/2021
Όλη μέρα
Recruitment, Selection & Integration of Human Resources

Sales & After Sales Training – Σεμινάρια Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών

more-info

Powered by Apogee IS