ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα σεμινάρια της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ είναι σχεδιασμένα με ποιότητα και σύγχρονες τεχνικές και έχουν στόχο την αποδοτικότητα και την ανταπόκριση στις σημερινές ανάγκες των κορυφαίων εταιρειών. Περιλαμβάνουν 12 ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Έγκαιρη επικοινωνία με την εταιρεία για τις διαγνωσμένες ανάγκες του τμήματος
Διαμόρφωση εκπαιδευτικής ύλης αποκλειστικά για την εταιρεία σας
Θεωρία + άσκηση/role playing/case studies/tests/quiz
Καλές πρακτικές για την επόμενη μέρα/best practices
Σύνδεση του υλικού εκπαίδευσης με το σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας σας
Tailor made Corporate Project for workplace application
Απόδοση μετρήσιμων αποτελεσμάτων μέσω των corporate project
Ανάλυση/παρουσίαση/διορθωτικές παρεμβάσεις/νέοι στόχοι σε Follow up Seminar
Executive Training Report που αποτελεί ένα ανταγωνιστικό εργαλείο εσωτερικής αξιολόγησης
Προτάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού – skilling, reskilling, upskilling στελεχών
Προτάσεις στοχευμένων εκπαιδευτικών αναγκών μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου
Δυνατότητα επέκτασης των σεμιναρίων σε level II

Με γνώμονα τη στρατηγική διαφοροποίησης που επιλέγουμε ως εταιρεία, αναπτύξαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το εργαλείο Τraining Program Evaluation το οποίο προσφέρουμε στις εταιρείες πελάτες μας ως εργαλείο αξιολόγησης και σύγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 18 κριτήρια επιλογής τα οποία ο εκπαιδευτικός μας φορέας καλύπτει στο 100%. Ζητείστε το Τraining Program Evaluation στο hr@anadeixi.gr

Management and Leadership Skills Training – Σεμινάρια Διοίκησης και Ηγεσίας

Date/Time Event
01/12/2020
Όλη μέρα
Human Resources 4the non-HR Managers
01/12/2020
12:13 πμ
Remote Leadership New Skills
01/12/2020
12:14 πμ
Standard & Advanced Performance Appraisal Training
01/12/2020
12:15 πμ - 12:16 πμ
Middle Management intensive six-day Training Course
02/12/2020
Όλη μέρα
Successful day-2-day Leadership
02/12/2020
12:15 πμ - 12:30 πμ
Resilient Leadership intensive six-day Training Course
02/12/2020
12:30 πμ - 1:00 πμ
Stress Management and Emotional Resilience
05/12/2020
Όλη μέρα
Conflict Resolution and Collaboration
06/12/2020
Όλη μέρα
Time Management and Prioritization Skills

Sales Skills Training – Σεμινάρια Τεχνικών Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών

Date/Time Event
01/12/2020
Όλη μέρα
Effective Communication 4 Salespeople
02/12/2020
Όλη μέρα
Key Account Management
02/12/2020
Όλη μέρα
Powerful Presentation Skills
03/12/2020
Όλη μέρα
Increase Hotel Revenue ***** Up Selling
03/12/2020
Όλη μέρα
Utilize LinkedIn for Sales Excellence
04/12/2020
Όλη μέρα
Virtual Sales - Virtual Communication - Virtual Presentations
05/12/2020
Όλη μέρα
Virtual Sales & Virtual Communication for Medical Reps
06/12/2020
Όλη μέρα
Customer Service and Customer Experience
07/12/2020
Όλη μέρα
Dealing with Difficult Customers
08/12/2020
Όλη μέρα
Successful Negotiations - Creating Value for all parts
09/12/2020
Όλη μέρα
e-Learning for B2B Sales | Fast and Affordable Training

more-info

Powered by Apogee IS