• 2123
    • 0

    Αναζητώ Εργασία σε Περίοδο Κρίσης

    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3/8/2012 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Αναζητώ Εργασία σε Περίοδο Κρίσης». Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΝΑΔΕΙΞΗ, κ. Κωνσταντίνος Παπαχατζής που απευθύνθηκε σε ένα μεγάλο ακροατήριο αποφοίτων και τελειοφοίτων όλων των τμημάτων του ΑΠΘ και έδωσε χρήσιμες συμβουλές σχετικά με

Powered by Apogee IS