• Τι λένε οι πελάτες για την εταιρεία σας?
    • 1749
    • 0

    Τι λένε οι πελάτες για την εταιρεία σας?

    Το κόστος αναζήτησης νέων πελατών είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με την επένδυση της εταιρείας στην διατήρηση των υπαρχόντων. Και όμως, οι περισσότεροι πελάτες εγκαταλείπουν μια εταιρεία λόγω κακής εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες! Όταν το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας αγωνίζεται να κερδίσει έναν πελάτη, υπάρχουν τμήματα και εργαζόμενοι που τον αντιμετωπίζουν ως «αναγκαίο

Powered by Apogee IS