Περιγραφή

Γνωστή ιδιωτική κλινική με δυναμική παρουσία στο χώρο, αναζητά Software Engineer για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση λύσεων που συμβάλλουν στην επιτυχία των έργων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την σχεδίαση, ανάλυση, ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών, την καταγραφή των προδιαγραφών και την επίλυση προβλημάτων, την αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και παραμετροποίηση των εφαρμογών, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ στον κλάδο της πληροφορικής ή σε συναφές αντικείμενο
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση αγγλικών
Γνώσεις σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και SQL programming
Γνώσεις και εμπειρία web programming (HTML, Javascript, PHP)
Επιθυμητές γνώσεις ανάπτυξης mobile εφαρμογών (Android και iOS) και Network programming (Perl)
Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Δεξιότητες αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων εντός χρονοδιαγραμμάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS