Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία με έδρα το Καλοχώρι, αναζητά B2B Exports Account Manager, για να αναλάβει την διατήρηση
και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με τον εντοπισμό νέων πελατών, την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της περιοχής ευθύνης του, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε συνεργασία με τους πελάτες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Χημικός/ Μηχανικός (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας Β2Β σε αγορές εξωτερικού ιδανικά βιομηχανικών προϊόντων
Άριστη γνώση Αγγλικών (Προφορικά & Γραπτά)
Επιθυμητή γνώση Γερμανικών/ Γαλλικών
Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και Reporting
Δυνατότητα πραγματοποίησης συχνών ταξιδιών
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Ομαδικό πνεύμα εργασίας, με επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS