360 Factory Management

360 Factory Management

Σκοπός Σεμιναρίου

Τα περισσότερα στελέχη εργοστασίων διαθέτουν τεχνική κατάρτιση και ανάλογη εκπαίδευση, αλλά οι διοικητικές ικανότητες διαχείρισης υφισταμένων είναι συνήθως εμπειρικές. Ο σημερινός ρόλος ενός σύγχρονου στελέχους εργοστασίου πρέπει να συνδυάζει άριστα:

Γνώσεις + Δεξιότητες + Συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διοικεί και παρακινεί αποτελεσματικά το προσωπικό, και να καλύπτει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εταιρείας στις καθημερινές του επαγγελματικές υποχρεώσεις. Βασικό εργαλείο αποτελεί η εστιασμένη και πρακτική εκπαίδευση σε ενότητες που οδηγούν στην υλοποίηση του εταιρικού οράματος.”

Stress Management & Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Χώρο Εργασίας

Το Ανθρώπινο και Οικονομικό κόστος που δαπανά μια επιχείρηση για τις συνέπειες του εργασιακού stress είναι δυσθεώρητο και αποδυναμώνει την προοπτική της. Μια μεγάλη εταιρεία που ασκεί Κοινωνική Πολιτική αντιμετωπίζει πρωταρχικά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει επίσημα ως “την επιδημία του 21ου αιώνα”.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη συνδέεται άμεσα με την απόδοση στην εργασία. Aφορά στις λειτουργικές σχέσεις του ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το οργανόγραμμα και επιδρά στην ηγεσία, την ομαδικότητα, τις διοικητικές δεξιότητες, τη συνεργασία και την δέσμευση στους σκοπούς της εταιρείας. Παράλληλα η χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης δρα καταλυτικά στη διαχείριση του stress στο εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον.

Η 360ο εκπαίδευση αξιοποιεί όλες τις πλευρές της νόησης, καθώς εστιάζει στη χρήση της λογικής και της εμπειρίας και παράλληλα του συναισθηματικού εγκεφάλου o oποίος  αποτελεί το 90% της εγκεφαλικής λειτουργίας.

 

Θεματολόγιο

1. People Management Skills

 Προσωπική διαχείριση και συνεχής αυτοβελτίωση του επαγγελματικού προφίλ
 Διαδικασία ανάπτυξης θετικού προφίλ με στόχο την εμπνευσμένη διοίκηση εργαζομένων
 Πρακτικές έμμεσης και ανεπίσημης αξιολόγησης απόδοσης με βάση τα εταιρικά πρότυπα
 Αναγνώριση διαφορετικών “προσωπικοτήτων” στον χώρο εργασίας και τρόποι αλληλεπίδρασης μαζί τους και με τον καθένα ξεχωριστά
 Τεχνικές μεγιστοποίησης απόδοσης κάθε εργαζόμενου/τμήματος
Ατομική καθοδήγηση – coaching – σε δύσκολες περιπτώσεις εργαζομένων
Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

2. Time & Conflict Management

Τεχνικές βέλτιστης αξιοποίησης επαγγελματικού χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
Τεχνικές διάκρισης εργασιών και πλάνο υλοποίησης προτεραιοτήτων
Ανάθεση αρμοδιοτήτων και έλεγχος αποτελέσματος εργασιών εργαζομένων
Λήψη και εφαρμογή αποφάσεων κάτω από συνεχή πίεση χρόνου και προθεσμιών – deadlines
 Τεχνικές αποφόρτισης εντάσεων στη διάρκεια της προγραμματισμένης εργασίας
 Ο ρόλος του facilitator – διευκολυντή στις τμηματικές/συναδελφικές συγκρούσεις
 Μέθοδοι διαχείρισης ανεπιθύμητων συνηθειών και συμπεριφορών
 Collaboration Test και Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

3. Motivation & Change Management

 Η έγκαιρη προετοιμασία για την επερχόμενη – μικρή ή μεγάλη – αλλαγή στον χώρο εργασίας
 Η αντίσταση στην Αλλαγή: Σημάδια και μεθοδολογία αντιμετώπισής της
 Στάδια υιοθέτησης της αλλαγής στον χώρο εργασίας και οι δικές σας ενέργειες καθοδήγησης
 Πως θα παρακινήσετε λεκτικά και συμπεριφορικά τους υφισταμένους σας
 Τα 6 καπέλα της σκέψης – υιοθέτηση “εναλλακτικής σκέψης” σε παλιά προβλήματα
Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

4. Team Working & Team Building

 Επαγγελματική συμπεριφορά και άριστη πολυεπίπεδη επικοινωνία στον χώρο εργασίας, ως πρότυπο για το σύνολο του προσωπικού
 Προφορική και γραπτή μετάδοση καλών και κακών ειδήσεων στο προσωπικό, με στόχο την ομαλή συνεργασία και τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος
 Τεχνικές διεξαγωγής αποτελεσματικών επαγγελματικών συναντήσεων – meetings – με βάση την αντζέντα θεμάτων προς συζήτηση και την ανάθεση εργασιών
Δημιουργία κουλτούρας ομαδικότητας στην εργασία – team building – και αποτελεσματικό feedback
Αξιοποίηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) στην κατανόηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων μιας σύγκρουσης
Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

5. Stress Management & Emotional Intelligence in the Workplace

 H επίδραση του στρες και των συναισθημάτων στην ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων
Πως το στρες μειώνει την απόδοση και την δυναμική των εργαζομένων, διαφοροποιεί την κουλτούρα και επηρεάζει την προοπτική της εταιρείας
Το προφίλ και τα συμπτώματα του Burn out και η σχέση του με το τοξικό περιβάλλον – άτυπη κουλτούρα και άτυποι ρόλοι – υποκουλτούρες στο εργασιακό περιβάλλον
Assertiveness και Διαχείριση ανθρώπων και έργων – Μη βίαιη επικοινωνία
Εργαλεία και πόροι αποφόρτισης στρες – διαχείριση στρες για όσους εργάζονται σε βάρδιες
Resilience – επαναφορά από το στρες και ο ρόλος των αρνητικών συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών στη δημιουργία χρόνιου και οξέως στρες – συναισθηματικός εγκέφαλος
Νευροβιολογία και Επιγενετική στον 21 o αιώνα- Η εκγύμναση του εγκεφάλου
Stress & Αssertiveness Tests – Case studies – Μετρητές στρες στη διάρκεια της εκπαίδευσης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε προϊσταμένους μονάδων και τμημάτων εργοστασίων και σε εργοδηγούς που διοικούν ομάδες εργαζομένων και διαθέτουν ανάλογο τεχνικό υπόβαθρο, αλλά ο ρόλος τους πρέπει να εμπλουτιστεί με σύγχρονες πρακτικές management ώστε να συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσης εργαζομένων, των τμημάτων τους και της παραγωγικής μονάδας στο σύνολο της

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Βελτίωση των διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών της εταιρείας
– Αναβάθμιση του εσωτερικού τους ρόλου και ευθύνης στο οργανόγραμμα της εταιρείας
– Βελτίωση της απόδοσης των υφισταμένων τους
– Βελτίωση της συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των εργαζομένων
– Βελτίωση του εργασιακού κλίματος
– Άμεση συνεισφορά στα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της εργασίας των

Εισηγητές

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Συναισθηματικής Νοημοσύνης & Stress Management με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη εταιρειών και ανώτατων στελεχών – mentoring – training

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 30 – 36 ώρες (πέντε ενότητες)
Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί την περίοδο 2017 – 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 23130 33123 (Αθήνα), 2310 253 713 (Θεσσαλονίκη) ή στο hr@anadeixi.gr για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS