Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης: για ποιους λόγους μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή του και τι μπορείτε να κάνετε για να το ενισχύσετε
  • 2650
  • 0

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης: για ποιους λόγους μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή του και τι μπορείτε να κάνετε για να το ενισχύσετε

 

Το Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης – τυπικό ή άτυπο – αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο αξιοποίησης των εργαζομένων μιας εταιρείας.
Ωστόσο συχνά, τα αποτελέσματα της διαδικασίας δεν είναι τα αναμενόμενα.

Οι 10+1 λόγοι που μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή του είναι:
1. Δεν υπάρχει σύνδεση με το όραμα και τους στόχους της εταιρείας
2. Οι αξιολογητές δεν έχουν εκπαιδευτεί στην καταγραφή κρίσιμων περιστατικών
3.Δεν έχει γίνει εκπαίδευση στην διεξαγωγή της συνέντευξης αξιολόγησης
4. Oι υφιστάμενοι αντιμετωπίζονται ως συνάδελφοι
5. Η αξιολόγηση γίνεται υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά
6. Η βαρύτητα δίνεται στον βαθμό και όχι στην ουσία
7. Δεν καταγράφονται σημεία προς βελτίωση και προτάσεις ανάπτυξης
8. Η εταιρική εκπαίδευση δεν συνδέεται, πριν και μετά, με το Σ.Α.Α.
9. Δεν δίνονται – ηθικές ή υλικές – επιβραβεύσεις στους κορυφαίους
10. Τα ποιοτικά κριτήρια – soft skills – δεν είναι εύκολα κατανοητά από όλους
11. Η βαρύτητα δίνεται στους ποιοτικούς στόχους και κυρίως στους πωλητές

Οι 5+1 λύσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν είναι οι εξής:
1. Ανεπίσημη τήρηση της διαδικασίας ανά τρίμηνο – αντί μια φορά το έτος
2. Εκπαίδευση αξιολογητών στην διαδικασία αξιολόγησης
3. Ενδοεταιρική εκπαίδευση στην κατανόηση και εφαρμογή των απαιτούμενων soft skills
4. Τακτική ενημέρωση των εργαζομένων – newsletters – σχετικά με τα κριτήρια και τους στόχους της εταιρείας
5. Ενημέρωση των εργαζομένων μετά την διαδικασία, για τα ευρήματα της εταιρείας
6. Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων, από ανεξάρτητο φορέα για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ έχει δημιουργήσει Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης για μεγάλες και μικρές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα και έχει εκπαιδεύσει τους αξιολογητές μέσω συστηματικής ενδοεταιρικής εκπαίδευσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για την άριστη αξιοποίηση της επένδυσης σας
στους Ανθρώπινους Πόρους.
Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικές υπηρεσίες: www.anadeixi.gr/αξιολογηση-αποοδοσης-ανθρωπινου-δυν/

Powered by Apogee IS