Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η μόνη επένδυση της εταιρείας σας που δεν μπορεί να αντιγραφεί είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Οι άνθρωποι εξελίσσονται διαρκώς σε γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Το αποτελεσματικότερο εργαλείο εξέλιξης είναι η Εκπαίδευση. Ενδοεταιρικά σεμινάρια, workshops, coaching, mentoring, on-the-job training, distance learning αποτελούν σήμερα τις ιδανικές λύσεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν και αναπτύξουν τους εργαζόμενους στις νέες συνθήκες που επικρατούν.

Γιατί είναι απαραίτητη η Εκπαίδευση? Το 35% των γνώσεων που έχει αποκτήσει ένας εργαζόμενος απαξιώνεται πλέον σε μια μόλις τριετία! Πρακτικά σημαίνει πως ότι γνωρίζει ένας εργαζόμενος, σε δέκα χρόνια εργασίας έχει πλέον ξεπεραστεί!

“Δεν μπορείτε να κάνετε τη σημερινή εργασία με εργαλεία του χθες και να περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα αύριο”!

Η εκπαίδευση για να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης των εργαζομένων και της εταιρείας, πρέπει να είναι ενδοεταιρική, εστιασμένη στις ανάγκες σας, με άμεση πρακτική εφαρμογή, και επιλεγμένους εισηγητές που διαθέτουν εμπειρία από την αγορά και όχι απλώς να μεταφέρουν θεωρητικές γνώσεις που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Επιλέξτε το θέμα, το είδος, τον χρόνο και την τοποθεσία της εκπαίδευσης για να αναπτύξετε τους ανθρώπους σας!

Ενδοεταιρική Εκπαίδευση

Ηγεσία
Management
Πωλήσεις
Marketing
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προσωπικές Δεξιότητες
Γραμματεία
Πληροφορική

Tailor Made
Workshops

Επιλογή θεματολογίου σύμφωνα
με τις ανάγκες σας

Επιλογή τύπου και διάρκειας εκπαίδευσης
One‐to‐One Training (live/skype)
One­‐to‐One Mentoring (live/skype)
One-to-One Coaching (live/skype)

Βιωματική
Εκπαίδευση

Σχεδιασμός εταιρικού προγράμματος ανάπτυξης ομαδικότητας
Διεξαγωγή ήπιων team building δραστηριοτήτων (indoor/outdoor)
Δημιουργία σύντομων εκπαιδευτικών workshops
(πράξη & θεωρία)

Δημιουργία οπτικού (βιντεοσκόπηση) και έντυπου υλικού (εγχειρίδια)

Guest
Speakers

Συμμετοχή επιλεγμένου ομιλητή σε εταιρική σας συνάντηση
Δημιουργία οπτικού/έντυπου υλικού (σημειώσεις)
Ενδυνάμωση/καθοδήγηση/ ενημέρωση κοινού/συμμετεχόντων

Οφέλη για εσάς

Αναπτύσσετε τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων που θα συμβάλουν στην ατομική και εταιρική ανάπτυξη

Εξασφαλίζετε άμεση ανταπόδοσης της επένδυσής σας μέσω της βελτίωσης της απόδοσης και συμπεριφοράς των εργαζομένων

Επωφελείστε από την παρουσία έμπειρων εκπαιδευτών που είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους

Επιτυγχάνετε βελτίωση του εργασιακού κλίματος

Παρακινείτε και υποστηρίζετε αποτελεσματικά τους εργαζομένους σας

Εξασφαλίζετε βελτίωση δεξιοτήτων, τεχνικής κατάρτισης και παραγωγικότητας

all-seminars

Powered by Apogee IS