ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Date/Time Event
10/01/2015
1:00 pm - 5:00 pm
HRM Stress Management & Emotional Intelligence
12/01/2015 - 18/11/2015
1:45 am - 5:45 am
Corporate Responsibility for Stress Management
14/01/2015
12:45 am - 5:00 am
Human Resources Management Training
28/10/2015
12:15 pm - 9:45 pm
Circle 4 People - New Professional HR Tools

Πωλήσεις

Διοίκηση

Date/Time Event
23/10/2015
12:00 pm - 8:00 pm
360 Training - Ενδυνάμωση Προϊσταμένων
29/10/2015
12:00 pm - 6:00 pm
360 Factory Management
29/10/2015
12:00 pm - 6:00 pm
360 Middle Management Training Program
11/11/2015
Όλη μέρα
Crisis Management

Καινοτομία

Προσωπικές Δεξιότητες

Date/Time Event
31/10/2015
12:45 am - 5:00 am
Project Management
13/11/2015
1:00 pm - 7:00 pm
Διαπραγματεύσεις
13/11/2015
1:00 pm - 7:00 pm
Διαχείριση Αλλαγής - Change Management
13/11/2015
1:00 pm - 7:00 pm
Διαχείριση Χρόνου - Time Management

more-info

Powered by Apogee IS