Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Production Supervisor
για την επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με τον προγραμματισμό, συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση
των πόρων της παραγωγής σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα ποιότητας, την συνεχή και άμεση επίβλεψη του χώρου παραγωγής
και την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και την επίβλεψη και καθοδήγηση του προσωπικού παραγωγής και την ανάπτυξη στρατηγικής
με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ σχετικού αντικειμένου
Τουλάχιστον 5 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής προϋπηρεσίας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Εξοικείωση με τη διαχείριση και συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού
Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS