Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Personal Assistant
για την αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη της Διευθύνουσας Συμβούλου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει την οργάνωση των επαγγελματικών ταξιδιών, διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων,
επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και σύνταξη emails, επιστολών και παρουσιάσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής σχετικής με το αντικείμενο της θέσης ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 – 5 ετών σε πολυεθνική εταιρεία ή σε πολιτικό στέλεχος
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
Άριστη γνώση H/Y (MS Office)
Καλή γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS