Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Logistics Coordinator
για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την παραμετροποίηση των κωδικών και την ενσωμάτωσή τους στο νέο μηχανογραφικό πρόγραμμα της εταιρείας, την συνεχή συνεργασία με όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες προγραμματισμού της παραγωγής – production planning.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Logistics/ Αλυσίδας Εφοδιασμού/ Πληροφορικής
Τουλάχιστον 3 έως 5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των Logistics/ Production
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αποδεδειγμένη γνώση συστημάτων πληροφορικής
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα πρόβλεψης επιχειρησιακών αναγκών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS