Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στον κλάδο της, αναζητά IT Technical Support για να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη των χρηστών της εταιρείας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υποστήριξη των συστημάτων της εταιρείας, την επίλυση software/ hardware προβλημάτων, την εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού και των περιφερειακών συσκευών σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου για την καλύτερη απόδοσή τους
και την υποστήριξη του δικτύου καταστημάτων της.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών
Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία στη μηχανογράφηση σε δίκτυα καταστημάτων
Άριστη γνώση Αγγλικών (Προφορικά & Γραπτά)
Πολύ καλή γνώση στα δίκτυα υπολογιστών και στα λειτουργικά συστήματα Windows
Επιθυμητή γνώση MS SQL
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS