Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Υπεύθυνο Συσκευασίας
για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την καθημερινή παρακολούθηση της τήρησης διαδικασιών παραγωγής,
την προετοιμασία συσκευαστικών μηχανών και του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και με την διαχείριση του προσωπικού της βάρδιας
και αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος αντίστοιχου τμήματος
Τουλάχιστον 4 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε βιομηχανία τροφίμων
Γνώσεις χειρισμού συσκευαστικών μηχανών
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωί – απόγευμα)
Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS