Περιγραφή

Ηγετική εταιρεία στον χώρο του βιομηχανικού εξοπλισμού – Β2Β – αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων για τις ανάγκες υποστήριξης
και περαιτέρω ανάπτυξης του πελατολογίου της στην Βόρεια Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων – Β2Β – σε επαγγελματίες του κλάδου,
την επαγγελματική τους ενημέρωση και υποστήριξη για τα σημεία υπεροχής των προϊόντων της εταιρείας και την διατήρηση και αναζήτηση
νέων επαγγελματικών ευκαιριών συνεργασίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ, σχετικής με το αντικείμενο κατεύθυνσης – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες
Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις
Άριστή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) και χρήση Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης και σε όμορους νομούς
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS