Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία με έδρα τη Φλώρινα και ηγετική θέση στον κλάδο της αναζητά Τεχνικό Διευθυντή για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας. Η εταιρεία παρέχει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κατοικία για την μόνιμη εγκατάσταση του στελέχους.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την τακτική και έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, την επικοινωνία με προμηθευτές του εξωτερικού για αγορά ανταλλακτικών του εξοπλισμού και τον σχεδιασμό και τεχνική αποτύπωση γραμμών παραγωγής. Επιπλέον θα αναπτύσσει και θα συντονίζει διαδικασίες και μεθόδους για την εξασφάλιση της τήρησης
και εκπλήρωσης ποιοτικών προτύπων και θα υποβάλει αναφορές και προτάσεις βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Απαραίτητα 5-7 έτη αντίστοιχης προϋπηρεσίας σε σχετική θέση
Άριστη γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS