Περιγραφή

Μια από τις σημαντικότερες μεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα, με μεγάλο στόλο οχημάτων και γραφεία σε Αθήνα (Ταύρος)
και Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι) επεκτείνει τις δραστηριότητες της στις εθνικές μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών logistics
και αναζητά στελέχη Πωλήσεων Β2Β για την ανάπτυξη των εργασιών της

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την ανάπτυξη πωλήσεων με υπάρχοντες και νέους εταιρικούς πελάτες,
μέσω ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υποβολή
των κατάλληλων προσφορών συνεργασίας

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις Β2Β – με προτίμηση στην παροχή υπηρεσιών
Δυνατότητα εξωτερικών επισκέψεων σε εταιρικούς πελάτες
Ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης εργασιών
Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών
Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS