Περιγραφή

Εταιρεία εμπορίας επαγγελματικών χρωμάτων αναζητά Στέλεχος για την υποστήριξη του Εμπορικού και Οικονομικού Τμήματος της με έδρα τον Άγιο Δημήτριο – Αθήνα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και στατιστικών πωλήσεων με στόχο την εξαγωγή αποτελεσμάτων, την διαχείριση εγγράφων για την συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και τον έλεγχο ταμείου
των καταστημάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες οργάνωσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS