Περιγραφή

Εταιρεία με ειδίκευση στην πώληση επαγγελματικών χρωμάτων αναζητά εσωτερικό/η πωλητή/τρια για τις ανάγκες υποστήριξης
του πελατολογίου της στο κατάστημα της εταιρείας της – Άγιος Δημήτριος, Αθήνα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος, την προώθηση των προϊόντων,
την τακτοποίηση του καταστήματος και την τακτική παρακολούθηση των αποθεμάτων των προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία στα βιομηχανικά προϊόντα / εξοπλισμό
Άριστη γνώση Η/Υ και Ms Office
Καλή γνώση Αγγλικών
Επικοινωνιακές δεξιότητες, πειθώ και ικανότητες διαπραγμάτευσης
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS