Περιγραφή

Εταιρεία στον κλάδο της κατασκευής βιομηχανικών προϊόντων, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (ΤΕΙ) για την κάλυψη των αναγκών
του εργοστασίου της με έδρα την Σίνδο.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την δημιουργία και συμπλήρωση τεχνικών φακέλων, την επίβλεψη
της παραγωγικής διαδικασίας και των τεχνικών έργων, τον σχεδιασμό προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της εταιρείας, την ανάλυση δεδομένων πρωτοτύπων για τον ορθό σχεδιασμό τους και τη διατήρηση αρχείου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ
Επιθυμητή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Solidworks)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS