Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, αναζητά Διευθυντή Παραγωγής για τις ανάγκες της ομαλής διεξαγωγής της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής του εργοστασίου για λογαριασμό της εταιρείας και των πελατών της, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες μεθόδους και κριτήρια της παραγωγής, τηρώντας τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και κατευθύνοντας κατάλληλα το προσωπικό του εργοστασίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ σε αντικείμενο σχετικό με την θέση εργασίας
 Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, στην διοίκηση παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων
Πολύ καλή γνώση και εφαρμογή θεμάτων Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ 
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS