Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στον κλάδο, αναζητά Διευθυντή Παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών αποτελεσματικής λειτουργίας της παραγωγικής της μονάδας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την διοίκηση και καθοδήγηση του εργατικού δυναμικού, την ομαλή διεξαγωγή
της παραγωγικής διαδικασίας, την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων
σε συνεργασία με τους προϊσταμένους. Επιπλέον, θα έχει την επίβλεψη πέντε τμημάτων, τα οποία αποτελούνται από διακόσια πενήντα άτομα και θα αναφέρεται στον Διευθυντή Εργοστασίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος/ διπλωματούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ σε αντικείμενο σχετικό με την θέση εργασίας
Τουλάχιστον 3 έως 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην διοίκηση παραγωγικής μονάδας
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Πολύ καλές οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS