Project Management

Project Management

Σκοπός Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύει την βασική μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, τις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία εκείνα που βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου να το διαχειριστούν με επιτυχία.

Το σεμινάριο:

A. εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, εργαλείων και γραφειοκρατίας, έτσι ώστε να γίνει ομαλή ενσωμάτωση της διαχείρισης έργου στις καθημερινές πρακτικές μιας επιχείρησης

B. δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «γιατί», «τι», «πώς», «ποιος», «πόσο κοστίζει» και «πότε» ενός έργου, από την εποχή σύλληψης της αναγκαιότητάς του μέχρι την οριστικοποίηση και παράδοσή του ή εγκατάλειψη και αντικατάστασή του.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση ιδιαίτερα χρήσιμων γνώσεων και η απόκτηση απαραίτητων εφοδίων που αναβαθμίζουν τις επαγγελματικές προοπτικές και καλλιεργούν δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων.

 

Θεματολόγιο

Βασικές Αρχές

 Σχεδιασμός και οργάνωση
 Χαρακτηριστικά των έργων
 Κύκλος ζωής των έργων
 Συχνά προβλήματα

Διαχείριση Αντικειμένου Εργασιών

 Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 Διαχείριση ποιότητας
 Διαχείριση κόστους
 Διαχείριση επικοινωνίας
 Διαχείριση κινδύνων
 Διαχείριση προμηθειών/αγορών

Οργανωτική Δομή Έργου

 Μοντέλα οργανωτικών δομών
 Σχέδιο διαχείρισης έργου
 Χαρακτηριστικές ομάδες συμμετεχόντων

Σχεδιασμός

 Καθορισμός αντικειμένου έργου
 Σχέδιο διαχείρισης έργου
 Έντυπα μεταβολών/αλλαγών
 Αναλυτική δομή εργασιών
 Υποστηρικτικές διαδικασίες σχεδιασμού

Προγραμματισμός Έργων

 Ανάλυση, κατασκευή και επίλυση δικτύου δραστηριοτήτων
 Κρίσιμη δραστηριότητα/διαδρομή
 Προγραμματισμός με περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων
 Μεθοδολογία και διαγράμματα

Παραδοτέα

 Προϋπολογισμός έργου
 Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των εκτιμήσεων
 Επιλογή και ιεράρχηση έργων
 Χρηματοοικονομικά και πίνακες αξιολόγησης
 Ανάλυση κινδύνων
 Χαρτοφυλάκια έργων
 Διαχείριση κινδύνου και ποιότητας
 Εκτέλεση σχεδίου υλοποίησης του έργου
 Αξιολόγηση και επιλογή έργων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη διαχείρισης έργων (project managers) που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και του προγραμματισμού ενός ή παράλληλων έργων.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Ενίσχυση της στελεχιακής υποδομής και βελτίωση της επαγγελματικής συμπεριφοράς.
– Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης έργων και τον τρόπο εφαρμογής τους.
– Εκμάθηση των εφαρμογών, της μεθοδολογίας και του τρόπου «στησίματος» των projects.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπόνηση και κατάρτιση προϋπολογισμών έργων με στόχο την βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης αλλά και του κόστους.
– Αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης ενός έργου και ικανότητα λήψης κρίσιμων αποφάσεων προκειμένου να τηρείται ο αρχικός σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα του έργου, μέσω επιτυχημένων παρεμβάσεων.
– Μεθοδολογία εκπόνησης διορθωτικών ενεργειών για την επαναφορά έργων σε απόκλιση στις συντεταγμένες προοπτικές τους.

Εισηγητής

Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D., MRSC, MBAM
CEO/Business Strategist της DASO Business Performance

Χημικός Μηχανικός απόφοιτος του πανεπιστημίου του Λονδίνου, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Μάνατζμεντ, του Royal Society of Chemistry, του Βρετανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών και κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Surrey της Μεγάλης Βρετανίας.
Ο Δρ Δασόπουλος, είναι μία διακεκριμένη ηγετική προσωπικότητα με 30χρονη επαγγελματική εμπειρία σε ανώτερες Διευθυντικές θέσεις R&D, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Γενικής Διεύθυνσης και με σημαντική συγγραφική και εκπαιδευτική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 6 – 12 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS