360 Middle Management Training Program

360 Middle Management Training Program

Σκοπός Σεμιναρίου

Τα περισσότερα στελέχη εταιρειών διαθέτουν τεχνική κατάρτιση σύμφωνα με τη θέση εργασίας και ανάλογη εκπαίδευση, αλλά οι διοικητικές ικανότητες διαχείρισης υφισταμένων είναι συνήθως εμπειρικές. Ο σημερινός ρόλος ενός σύγχρονου στελέχους πρέπει να συνδυάζει άριστα: Γνώσεις + Δεξιότητες + Συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διοικεί και παρακινεί αποτελεσματικά το προσωπικό, και να καλύπτει τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εταιρείας στις καθημερινές του επαγγελματικές υποχρεώσεις. Βασικό εργαλείο αποτελεί η εστιασμένη και πρακτική εκπαίδευση σε ενότητες που οδηγούν στην υλοποίηση του εταιρικού οράματος.

Stress Management & Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Χώρο Εργασίας

Το Ανθρώπινο και Οικονομικό κόστος που δαπανά μια επιχείρηση για τις συνέπειες του εργασιακού stress είναι δυσθεώρητο και αποδυναμώνει την προοπτική της. Μια μεγάλη εταιρεία που ασκεί Κοινωνική Πολιτική αντιμετωπίζει πρωταρχικά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει επίσημα ως “την επιδημία του 21ου  αιώνα”.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη συνδέεται άμεσα με την απόδοση στην εργασία. Aφορά στις λειτουργικές σχέσεις του ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το οργανόγραμμα και επιδρά στην ηγεσία, την ομαδικότητα, τις διοικητικές δεξιότητες, τη συνεργασία και την δέσμευση στους σκοπούς της εταιρείας. Παράλληλα η χρήση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης δρα καταλυτικά στη διαχείριση του stress στο εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον.

Η 360ο εκπαίδευση αξιοποιεί όλες τις πλευρές της νόησης, καθώς εστιάζει στη χρήση της λογικής και της εμπειρίας και παράλληλα του συναισθηματικού εγκεφάλου o oποίος  αποτελεί το 90% της εγκεφαλικής λειτουργίας.

 

Θεματολόγιο

1. Basic Leadership Skills

 Επαγγελματική επικοινωνία στον χώρο εργασίας – λεκτική, μη λεκτική, ενεργητική ακρόαση
 Λήψη και μετάδοση εταιρικών αποφάσεων και οδηγιών στο προσωπικό
 Αποτελεσματική διεξαγωγή επαγγελματικών συναντήσεων – meetings
 Τα 6 καπέλα της σκέψης και αξιοποίησή τους στη δημιουργικότητα και καινοτομία
 Δημιουργία ομαδικότητας, επαγγελματικής κουλτούρας και συμπεριφοράς
 Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

2. Human Resources Management

 Team Working & Building: λειτουργώντας προς όφελος της Ομάδας
 Coaching: πρακτική εξάσκηση στην υποστήριξη ικανών εργαζομένων
Mentoring: τεχνικές διαχείρισης και υποστήριξης ταλέντων
Facilitating: πρακτική εξάσκηση στην υποστήριξη εργαζομένων σε διενέξεις
Τεχνικές αξιολόγησης υφισταμένων και παρακινητική ανατρoφοδότηση για την βελτίωση της απόδοσης (προσαρμοσμένο στο Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης της εταιρείας σας)
Case studies σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης

3. Motivation & Change Management

 Απαραίτητες εταιρικές/ τμηματικές προϋποθέσεις πριν ξεκινήσει η υιοθέτηση
επαγγελματικής Αλλαγής
 Στάδια μετάβασης και υποστήριξης των εργαζομένων για την ομαλή ένταξη τους στο νέο περιβάλλον/ διαδικασίες
 Πρακτικές για την παρακίνηση και καθοδήγηση υφισταμένων σε νέες διαδικασίες /συμπεριφορές
 Όραμα, έμπνευση και προοπτική: τεχνικές υποστήριξης υφισταμένων στην Αλλαγή
 Αντίσταση στην Αλλαγή: διαχείριση συγκρούσεων και αρνητικών συμπεριφορών στην εργασία/ μεταξύ εργαζομένων
Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

4. Time Management & Goal Setting

 Πρακτικές συμβουλές καλύτερης διαχείρισης επαγγελματικού χρόνου
Επείγον & Σημαντικό: πως μπορείτε να κατανείμετε τις εργασίες σας
Ανάθεση εργασιών & χρονοδιαγράμματα: τεχνικές διαχείρισης χρόνου
Η τμηματική στοχοθέτηση , η στοχοθέτηση ανά έργο και πως μπορείτε να «μετρήσετε» και επηρεάσετε θετικά το αποτέλεσμα κάθε εργασίας
Ανατροφοδότηση μετά την στοχοθέτηση και θέσπιση νέου στόχου
Case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

5. Stress Management & Emotional Intelligence in the Workplace

 H επίδραση του στρες και των συναισθημάτων στην ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων
Πως το στρες μειώνει την απόδοση και την δυναμική των εργαζομένων, διαφοροποιεί την κουλτούρα και επηρεάζει την προοπτική της εταιρείας
Το προφίλ και τα συμπτώματα του Burn out και η σχέση του με το τοξικό περιβάλλον – άτυπη κουλτούρα και άτυποι ρόλοι – υποκουλτούρες στο εργασιακό περιβάλλον
Assertiveness και Διαχείριση ανθρώπων και έργων – Μη βίαιη επικοινωνία
Εργαλεία και πόροι αποφόρτισης στρες – διαχείριση στρες για όσους εργάζονται σε βάρδιες
Resilience – επαναφορά από το στρες και ο ρόλος των αρνητικών συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών στη δημιουργία χρόνιου και οξέως στρες – συναισθηματικός εγκέφαλος
Νευροβιολογία και Επιγενετική στον 21 o αιώνα- Η εκγύμναση του εγκεφάλου
Stress & Αssertiveness Tests – Case studies – Μετρητές στρες στη διάρκεια της εκπαίδευσης

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε διευθυντές και προισταμένους διοικητικών τμημάτων που διοικούν ομάδες εργαζομένων και διαθέτουν ανάλογο επαγγελματικό υπόβαθρο, αλλά ο ρόλος τους πρέπει να εμπλουτιστεί με σύγχρονες πρακτικές management ώστε να συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσης εργαζομένων, των τμημάτων τους και της εταιρείας στο σύνολο της

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Βελτίωση των διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών της εταιρείας
– Αναβάθμιση του εσωτερικού τους ρόλου και ευθύνης στο οργανόγραμμα της εταιρείας
– Βελτίωση της απόδοσης των υφισταμένων τους
– Βελτίωση της συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των εργαζομένων
– Βελτίωση του εργασιακού κλίματος
– Άμεση συνεισφορά στα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της εργασίας των

Εισηγητές

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Συναισθηματικής Νοημοσύνης & Stress Management με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη εταιρειών και ανώτατων στελεχών – mentoring – training

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 30-36 ώρες (πέντε ενότητες)
Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί την περίοδο 2017 – 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 23130 33123 (Αθήνα), 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS