Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών - Customer Service

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service

Σκοπός Σεμιναρίου

Το τηλέφωνο και το email αποτελούν την βιτρίνα της εταιρείας σας προς το κοινό της. Πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, διαμορφώνουν άποψη και επιλέγουν ή απορρίπτουν μια εταιρεία, συχνά μέσω της πρώτης προσέγγισης τους. Ο κάθε – δυνητικός – πελάτης αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για την εταιρεία και ο ανταγωνισμός τον διεκδικεί καθημερινά. Με επαγγελματικές πρακτικές και συμπεριφορές μπορείτε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα σας στη διακράτηση, ανάπτυξη και υποστήριξη των πελατών σας.

 

Θεματολόγιο

 Βασικές αρχές τηλεφωνικής επικοινωνίας: επιλεγμένες λέξεις και κατάλληλος τόνος της φωνής
 Το λεξιλόγιο που σας διαφοροποιεί επαγγελματικά και προβάλλει την εταιρεία σας
 Διαχείριση δύσκολων πελατών στο τηλέφωνο: βιαστικός, επιθετικός, αναποφάσιστος, συναισθηματικά φορτισμένος
 Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο τηλέφωνο: ταυτόχρονες κλήσεις, πελάτης στο τηλέφωνο και την υποδοχή
 Διαχείριση ηλεκτρονικής επικοινωνίας: κείμενο επιβράβευσης, κείμενο συγνώμης, κείμενο πρόκλησης ενδιαφέροντος για νέα επίσκεψη/ συνεργασία
 Τεχνικές τηλεφωνικής είσπραξης οφειλών
 Τεχνικές αύξησης κύριων ή συμπληρωματικών πωλήσεων μέσω τηλεφώνου
 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική διαχείριση βάσης πελατών: τρόποι και μυστικά για να παραμείνετε στην μνήμη και τις επιλογές του πελάτη

Σε ποιους απευθύνεται

Στο διοικητικό προσωπικό της εταιρείας σας που έρχεται σε καθημερινή τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες σας. Σε στελέχη τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών – call centers.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Βελτίωση της πελατοκεντρικής προσέγγισης
– Καλύτερη διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
– Βελτίωση της δέσμευσης του πελάτη με την εταιρεία – loyalty
– Αποτελεσματική διαχείριση δύσκολων πελατών
– Καλύτερη προώθηση εταιρικών προιόντων και υπηρεσιών
– Βελτίωση της φήμης της εταιρείας προς το κοινό της
– Βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας, μέσω διακράτησης και ποιοτικής εξυπηρέτησης

Εισηγητής

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8 – 12 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS