Επαγγελματική Αξιοποίηση του MS Excel  για Στελέχη Πωλήσεων – επίπεδo ΙΙ

Επαγγελματική Αξιοποίηση του MS Excel για Στελέχη Πωλήσεων – επίπεδo ΙΙ

Σκοπός Σεμιναρίου

Η επαγγελματική διαχείριση του MS Excel μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων πωλήσεων, στη μείωση του χρόνου που δαπανάται στην οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση της διοίκησης και στην πρόβλεψη με σκοπό τη βελτίωση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας

 

Θεματολόγιο

Δημιουργία και μορφοποίηση προτύπων για τη διαχείριση δεδομένων πωλήσεων
Διαχείριση συγκεντρωτικών δεδομένων πωλήσεων (εργασία με πολλά φύλλα εργασίας και μεγάλες περιοχές δεδομένων)
Λήψη εξωτερικών δεδομένων
Προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης
Λίστες και πίνακες δεδομένων πωλήσεων ανά προϊόν, περιοχή, πωλητή(ταξινόμηση, αυτόματα και προχωρημένα φίλτρα)
Ανάλυση δεδομένων πωλητών και τομέων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων πωλήσεων με την χρήση προχωρημένων συναρτήσεων
Παρουσίαση στοιχείων πωλήσεων με γραφήματα
Προετοιμασία και εκτύπωση δεδομένων και γραφημάτων
Δημιουργία ελκυστικών παρουσιάσεων και αναφορών με άντληση δεδομένων από το Excel (σύνδεση δεδομένων ή γραφημάτων)
Αξιολόγηση εναλλακτικών αποτελεσμάτων πωλήσεων με την βοήθεια των σεναρίων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ανώτερα στελέχη πωλήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο Excel αξιοποιώντας την χρήση του στην επαγγελματική παρακολούθηση αποτελεσμάτων πωλήσεων όλων των πωλητών και την επαγγελματική προβολή των στοιχείων τόσο σε πελάτες όσο και στη διοίκηση

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Οργανώνετε καλύτερα την καθημερινότητα της εργασίας σας και της εργασίας των πωλητών
– Δημιουργείτε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλάνα πωλήσεων βασισμένα στα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας
– Προβάλλετε άριστα δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα σας στους πελάτες και τα δεδομένα πωλήσεων στην ανώτατη διοίκηση

Εισηγητής

Χιώτη Δήμητρα

Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στην εφαρμογή και χρήση των προγραμμάτων MS Office σε ενήλικες. Έχει εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό στελεχών πωλήσεων διαφόρων εταιρειών στην άριστη και προσαρμοσμένη χρήση του Excel

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8-12 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS