Επαγγελματική Αξιοποίηση του MS Excel  για Στελέχη Πωλήσεων – επίπεδo Ι

Επαγγελματική Αξιοποίηση του MS Excel για Στελέχη Πωλήσεων – επίπεδo Ι

Σκοπός Σεμιναρίου

Η επαγγελματική διαχείριση του MS Excel μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων πωλήσεων, στη μείωση του χρόνου που δαπανάται στην οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση της διοίκησης και στη βελτίωση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας.

 

Θεματολόγιο

Δημιουργία πελατολογίου
Εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή εγγραφών πελατών
Διαμόρφωση δομής πελατολογίου
Ταξινόμηση πελατών και εφαρμογή φίλτρων
Αναζήτηση στοιχείων πελατών σε μεγάλες λίστες
Εξαγωγή δεδομένων/επαφών από λίστα πελατολογίου
Δημιουργία προγραμμάτων επισκέψεων και παρακολούθηση αποτελεσμάτων
Παρακολούθηση στοιχείων πωλήσεων
Υπολογισμός στατιστικών πωλήσεων με τις συναρτήσεις του excel
Παρουσίαση στοιχείων πωλήσεων πωλήσεων με γραφήματα (πίτες, ραβδογράμματα κλπ)
Εκτύπωση στοιχείων πωλήσεων και γραφημάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη πωλήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο Excel αποκτώντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση της καθημερινής εργασίας τους και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πωλήσεων.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Οργανώνετε καλύτερα την καθημερινότητα της εργασίας σας
– Έχετε πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων πωλήσεων και την πορεία στην επίτευξη των στόχων
– Έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία πελατών
– Μπορείτε να παρουσιάζετε στοιχεία πωλήσεων στον προϊστάμενό σας, με επαγγελματικό τρόπο

Εισηγητής

Χιώτη Δήμητρα

Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στην εφαρμογή και χρήση των προγραμμάτων MS Office σε ενήλικες. Έχει εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό στελεχών πωλήσεων διαφόρων εταιρειών στην άριστη και προσαρμοσμένη χρήση του Excel

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8-12 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS