Διαχείριση Χρόνου - Time Management

Διαχείριση Χρόνου – Time Management

Σκοπός Σεμιναρίου

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου εργασίας (time management) αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα στην καθημερινότητα όλων των εργαζομένων, που καλούνται όχι απλώς να διαχειριστούν ένα μεγάλο εύρος καθηκόντων, αλλά και συχνές εναλλαγές στις προτεραιότητες τους λόγω των διαρκών εξελίξεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όταν ο χρόνος είναι χρήμα, η κακή διαχείριση του οδηγεί σε άσκοπη σπατάλη των – περιορισμένων – διαθέσιμων πόρων.

 

Θεματολόγιο

 Πως θα διαχειριστείτε τον χρόνο σας αποτελεσματικά και τι οφέλη θα αποκομίσετε
 Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και ο διαχωρισμός επείγοντος και σημαντικού
 Τα 20 σημαντικότερα χρονοπροβλήματα και το πλάνο δράσης για την αντιμετώπιση τους
 Αναβλητικότητα και αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της
 Αποτελεσματικές συσκέψεις – meetings και πλάνο καθημερινής δράσης
 Διαχείριση τηλεφωνημάτων και πλάνο καθημερινής δράσης
 Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πλάνο καθημερινής δράσης
 Διαχείριση έκτακτων κρίσεων και πλάνο καθημερινής δράσης
 Αναγκαιότητα εφαρμογής στόχων και πλάνο καθημερινής δράσης
Case studies και παραδείγματα σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που διαχειρίζονται σημαντικό όγκο επαγγελματικών υποχρεώσεων, διοικούν υφισταμένους ή συντονίζουν ομάδες έργων, όπου απαιτείται ακρίβεια και συνέπεια στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Βελτιώνετε την αποτελεσματικότητα σας στην καθημερινή διαχείριση του χρόνου σας
– Ολοκληρώνετε σημαντικά έργα, με αυτοπειθαρχία και συνέπεια
– Συνεργάζεστε και αλληλεπιδράτε αποτελεσματικά με συναδέλφους, και προμηθευτές
– Μειώνετε τυχόν εντάσεις και διαφορές που δημιουργούνται λόγω έλλειψης συντονισμού και ομαδικότητας

Εισηγητής

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8 – 10 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS