Διαχείριση Σημαντικών Αντιρρήσεων Πελατών & Εισπράξεις Οφειλών

Διαχείριση Σημαντικών Αντιρρήσεων Πελατών & Εισπράξεις Οφειλών

Σκοπός Σεμιναρίου

Οι αντιρρήσεις των πελατών, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα απώλειας πωλήσεων και κακής ψυχολογίας πωλητών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθησή τους. Η καλύτερη δυνατή διαχείριση τους, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο κλείσιμο της πώλησης και την δέσμευση του πελάτη με την εταιρεία.

Επιπλέον, η επαγγελματική και ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης εισπράξεων οφειλών, θα φέρει πίσω στην εταιρεία, σημαντικά κεφάλαια που σήμερα μένουν στο συρτάρι των πελατών της

 

Θεματολόγιο

Συχνότερες αντιρρήσεις πελατών και κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης
 Η τιμή, οι εκπτώσεις, οι προσφορές
 Ο μπαμπούλας του ανταγωνισμού
 Η αναβλητικότητα, η αποστολή εντύπων και προσφορών
 Η σύγκριση με άλλους, με το παρελθόν, με το εξωτερικό
 Κακή προηγούμενη εμπειρία

Δύσκολοι πελάτες και πως θα τους διαχειριστείτε αποτελεσματικά
 Ο αρνητικός πελάτης, ο επιθετικός πελάτης, ο ολιγόλογος πελάτης, ο αδιάφορος πελάτης
Στάση και συμπεριφορά του πωλητή, ανάλογα με τον τύπο του δύσκολου πελάτη

Διαμόρφωση κοινής εταιρικής στρατηγικής εισπράξεων οφειλών
 Η τηλεφωνική προσέγγιση για την είσπραξη οφειλών
 Η προσωπική επίσκεψη για την είσπραξη οφειλών
 Ψυχολογία του Πωλητή, ψυχολογία του Οφειλέτη
 Σταδιακή ανάπτυξη του βαθμού πίεσης για την είσπραξη
 Case studies σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε έμπειρα στελέχη πωλήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν επιμέρους δεξιότητες που θα συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στην βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας όπου εργάζονται και σε στελέχη που ασχολούνται με εισπράξεις οφειλών πελατών (πιστωτικός έλεγχος, λογιστήριο κλπ)

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις σημαντικότερες αντιρρήσεις πελατών που σήμερα μειώνουν τον όγκο των πωλήσεων σας
– Εξυπηρετείτε και προσεγγίζετε καλύτερα δύσκολους τύπους πελατών, ώστε να γίνουν πιο δεκτικοί στην αλληλεπίδραση μαζί σας
– Βελτιώνετε την αποτελεσματικότητα σας στην επικοινωνία με πελάτες που σας χρωστάνε χρήματα
– Αυξάνετε τον τζίρο της εταιρείας σας και την βιωσιμότητα της
– Διαχειρίζεστε επαγγελματικά τις συνήθεις προφάσεις πελατών για την μη απόδοση των χρημάτων που σας οφείλουν

Εισηγητής

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8 – 12 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2310 33123 (Αθήνα), 2310 253 713 (Θεσσαλονίκη) ή στο hr@anadeixi.gr για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS