Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός της διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει τους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων σε μια σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποτελέσουν μέλη ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων της εταιρείας ώστε να ανταπεξέλθουν στη διαχείριση πολυσύνθετων καταστάσεων.
Η εκπαίδευση στην Διαχείριση Κρίσεων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (π.χ. ISO 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές ή μη Ελεγκτικές Αρχές και τους Φορείς Πιστοποίησης. Αποτελεί προτεραιότητα που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης τροφίμων και την προετοιμασία διαχείρισης καταστάσεων βιοτρομοκρατίας στα τρόφιμα.

 

Θεματολόγιο

Εισαγωγή στην διαχείριση κρίσεων. Τι αποτελεί κρίση στη βιομηχανία τροφίμων;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά / στάδια της κρίσης; Είναι δυνατόν η κρίση να προβλεφθεί ;
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίλυση μιας κρίσης; Ποια είναι τα μέσα εξόδου από την κρίση; Τι οφείλουμε να «κρατήσουμε» από μια κρίση;
Διαχείριση κρίσεων από την επιχείρηση και τα στελέχη της
Απαιτήσεις συστημάτων IFS, BRC στη διαχείριση κρίσεων και ανάκληση
Σχεδιασμός ενεργειών κατά την διάρκεια ανάκλησης ενός προϊόντος
Βιοτρομοκρατία και προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων στο σχεδιασμό, δημιουργία και εγκατάσταση των κατάλληλων πολιτικών και σχεδίων περιορισμού κρίσεων
Κανόνες Food Defense, Σχεδιασμός Food Defense Plan
Διατροφικές κρίσεις, case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης
Γραπτή αξιολόγηση εκπαιδευόμενων με το πέρας της εκπαίδευσης (γραπτό τεστ)

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη βιομηχανιών τροφίμων που αντιλαμβάνονται ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο εργαλείο για να διαχειριστούν άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, πιθανές κρίσεις στο εργοστάσιο

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην πρόληψη, αποτροπή, αναγνώριση και διαχείριση κρίσεων στην βιομηχανία τροφίμων
– Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να δημιουργήσουν ομάδες αντιμετώπισης κρίσεων ικανές να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενα σύνθετα και κρίσιμα θέματα
– Υλοποίηση του σεμιναρίου στην έδρα σας

Εισηγητής

Παράσχος Βασίλειος, Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Τροφίμων

Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ. Επιστημονικός Συνεργάτης (εκπαιδευτής) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Διαθέτει πολύ μεγάλη σχετική εκπαιδευτική εμπειρία σε προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα: Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 22000, 9001, 14001, 17025. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων

Πληροφορίες

Προτεινόμενη διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 6 – 8 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS