Διαχείριση Αλλαγής - Change Management

Διαχείριση Αλλαγής – Change Management

Σκοπός Σεμιναρίου

Σε μια χρονική περίοδο ραγδαίων εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, η αποτελεσματική διαχείριση της Αλλαγής – Change Management – δεν αποτελεί μια φιλοσοφική θεώρηση, αλλά μια αναγκαία πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν gurus του management σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι «έχουμε ξεπεράσει πλέον την ανάγκη Διαχείρισης της Αλλαγής και ζούμε στην εποχή της Διαχείρισης της Έκπληξης – Surprise Management»
Η αποτελεσματική Διαχείριση της Αλλαγής όσο δύσκολη και αν ακούγεται, πλέον αποτελεί ένα από τα επιθυμητά soft skills των ανώτερων και ανώτατων στελεχών, με τεράστιες επιπτώσεις στα αποτελέσματα και την μελλοντική προοπτική μιας εταιρείας.

 

Θεματολόγιο

 Η σημασία της Αλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον
 Τα στάδια διαχείρισης της Αλλαγής
 Ο ρόλος του manager στην κατανόηση και διαχείριση της Αλλαγής
 Πως θα καθοδηγήσετε και παρακινήσετε το προσωπικό σας στην υλοποίηση της Αλλαγής
 Αντίσταση στην Αλλαγή: γιατί συμβαίνει και πως θα την ξεπεράσετε χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα
 Mentoring, coaching, training, facilitating: αποτελεσματικά εργαλεία στην παρακίνηση των υφισταμένων σας
 Συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων τμηματικής και εταιρικής κουλτούρας Αλλαγής
 Case studies σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της εταιρείας σας, που καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά την σημερινή επιχειρηματική καθημερινότητα και να βελτιώσουν τις διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες τους.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Καλύτερη καθοδήγηση και παρακίνηση του προσωπικού
– Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση καθηκόντων εργασίας
– Μείωση ενδοεταιρικών εντάσεων και συγκρούσεων
– Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων
– Ευκολότερη ένταξη και παρακολούθηση των εξελίξεων στο περιβάλλον

Εισηγητής

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8 – 10 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS