Γραπτές & Τηλεφωνικές Πωλήσεις & Υποστήριξη μετά την Πώληση

Γραπτές & Τηλεφωνικές Πωλήσεις & Υποστήριξη μετά την Πώληση

Σκοπός Σεμιναρίου

Μεγάλο μέρος νέων και επαναληπτικών πωλήσεων, προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση προσέγγισης, πέρα από την προσωπική συνάντηση. Η επιστολή, η επιστολή μετά από συνάντηση, το τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μετά από συνάντηση, το e-mail, το LinkedIn, το Facebook, οι αποδελτιώσεις των ΜΜΕ και οι συστάσεις, μπορούν σήμερα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των πωλητών, τουλάχιστον κατά 25% και μάλιστα χωρίς πολλά έξοδα! (ταξίδια, μετακινήσεις κλπ).

 

Θεματολόγιο

Ιδιαιτερότητες της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
 Μέθοδοι και τρόποι συμπεριφοράς στο τηλέφωνο
 Η πρόκληση ενδιαφέροντος στην διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας
 Η σημασία του τηλεφωνήματος, χωρίς προσέγγιση πώλησης
 Η ανανέωση του ενδιαφέροντος, μετά από προσωπική συνάντηση με τον πελάτη
 Η επαγγελματική συγγραφή επιστολής πωλήσεων που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη
 Τι πρέπει να περιλαμβάνετε και τι να αποφεύγετε στα κείμενα σας
 Η διαμόρφωση επαγγελματικής επιστολής μετά την πώληση που θα οδηγήσει σε νέες πωλήσεις (after sales technics)
 Η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook-LinkedIn
Πως θα βρείτε στοχευμένα νέους πελάτες; προσεγγίσεις μέσα από συστάσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές αποδελτιώσεις, email lists
Case studies και ασκήσεις σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε έμπειρα στελέχη πωλήσεων εταιρειών που γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και τεχνικές προσωπικών πωλήσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετα και σύγχρονα εργαλεία και επαγγελματικές τεχνικές προσέγγισης που θα αυξήσουν την πελατειακή τους βάση και θα τους προσφέρουν περισσότερες και επαναληπτικές πωλήσεις

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Αυξάνετε την αποτελεσματικότητα σας στην τηλεφωνική προσέγγιση υπαρχόντων και νέων πελατών
– Διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με υπάρχοντες πελάτες (after sales service)
– Βελτιώνετε την εταιρική εικόνα και φήμη σε κάθε τηλεφωνική σας προσέγγιση
– Συντάσσετε άριστες επαγγελματικές επιστολές και Δελτία Τύπου για τα ΜΜΕ
– Αξιοποιείτε ιδανικά όλη την δύναμη του διαδικτύου στην ανάπτυξη των πωλήσεων σας

Εισηγητής

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 8 – 12 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS