Βασικές Αρχές στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων

Βασικές Αρχές στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Η εκπαίδευση στην Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (π.χ. ISO 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές ή μη Ελεγκτικές Αρχές και τους Φορείς Πιστοποίησης.
Αποτελεί προτεραιότητα που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης τροφίμων και την καλή της φήμη στην αγορά, καθώς από τα αποτελέσματα Επιδημιολογικών Ερευνών αποδεικνύεται ότι πολύ συχνά γίνονται λάθη και παραλείψεις από τους χειριστές τροφίμων, λόγω πλημμελούς γνώσης και ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων ορθής βιομηχανικής – υγιεινής πρακτικής (GMPs- GHPs).

 

Θεματολόγιο

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Γνώση και εφαρμογή των κανόνων και οδηγιών ορθής υγιεινής πρακτικής στη διαχείριση τροφίμων
– Βελτίωση της εταιρικής εικόνας προς το πελατειακό της κοινό

Εισηγητής

Παράσχος Βασίλειος, Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Τροφίμων

Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ. Επιστημονικός Συνεργάτης (εκπαιδευτής) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Διαθέτει πολύ μεγάλη σχετική εκπαιδευτική εμπειρία σε προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα: Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 22000, 9001, 14001, 17025. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 10 ώρες

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων έως 30 εργαζόμενοι

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS