Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων: Από την Παραλαβή μέχρι την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων (επίπεδο ΙΙ - στοιχεία αυτοέλεγχου βάση HACCP)

Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων: Από την Παραλαβή μέχρι την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων (επίπεδο ΙΙ – στοιχεία αυτοέλεγχου βάση HACCP)

Σκοπός Σεμιναρίου

Η άριστη γνώση και κατάρτιση του προσωπικού σας σε εξειδικευμένα θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων (βάσει HACCP) με στόχο τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις των φορέων όσο και των πελατών και προμηθευτών εξωτερικού.

Θεματολόγιο

Εισαγωγή στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
Κίνδυνοι τροφίμων και ασθένειες που προκαλούνται από μη ασφαλή τρόφιμα
Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής (υγιεινή προσωπικού)
Καθαρισμός και απολύμανση σε επιχειρήσεις τροφίμων
Μυοκτονία και απεντόμωση
Κανόνες ορθής πρακτικής κατά την παραλαβή (στοιχεία μακροσκοπικού ελέγχου πρώτων και βοηθητικών υλών)
Κανόνες ορθής αποθηκευτικής πρακτικής
Ασφάλεια και υγιεινή κατά την επεξεργασία τροφίμων
Χειρισμός τελικού προϊόντος (μεταφορά, παράθεση και διάθεση στον καταναλωτή)
Επιθεώρηση επιχείρησης από τις ελεγκτικές αρχές (καίρια σημεία & check list)
Γενική επανάληψη, συζήτηση, συμπεράσματα
Προβολή video σχετικά με τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
σε επιχειρήσεις τροφίμων (παραγωγή ΕΦΕΤ)
Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων με το πέρας του σεμιναρίου (γραπτό τεστ)

 

Σε ποιους απευθύνεται

Στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Κάλυψη σε γνωστικό επίπεδο, των απαιτήσεων του αντίστοιχου σεμιναρίου ΙΙ του ΕΦΕΤ
– Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων μέσα στον χρόνο διεξαγωγής του σεμιναρίου
– Ευελιξία στην διαμόρφωση της ύλης του σεμιναρίου, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας (σε συνεννόηση εκπαιδευτή και εταιρείας)
– Υλοποίηση του σεμιναρίου στην έδρα σας

Εισηγητής

Παράσχος Βασίλειος, Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Τροφίμων

Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ. Επιστημονικός Συνεργάτης (εκπαιδευτής) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Διαθέτει πολύ μεγάλη σχετική εκπαιδευτική εμπειρία σε προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα: Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 22000, 9001, 14001, 17025. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 20 ώρες (4 ημέρες)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 253 713 ή στο hr@anadeixi.gr
για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS