7+1 συμβουλές για το Βιογραφικό σας Σημείωμα

7+1 συμβουλές για το Βιογραφικό σας Σημείωμα

 

Το βιογραφικό σας αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση του εαυτού σας, σε έναν εργοδότη.

Με άλλα λόγια είναι το «διαβατήριο» σας για μια θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει!

Το βιογραφικό δεν δίνει δουλειές. Κλείνει συνεντεύξεις! Το 80% των υποψηφίων απορρίπτεται λόγω ενός κακού βιογραφικού. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν απεριόριστες συνεντεύξεις και να έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε τις πιθανές αρνητικές εντυπώσεις. Συνεπώς για να πετύχετε την πρόσκληση σας ειδικά σε μεγάλες εταιρείες που σας ενδιαφέρουν, μην αμελήσετε τα εξής:

  1. Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας – σύνταξη, ορθογραφία, κείμενα
  2. Άριστη χρήση του word – παράγραφοι, αποστάσεις, κενά, maximum 2 σελίδες
  3. Δημιουργία ελκυστικού προλόγου για την υποψηφιότητα σας
  4. Κρίσιμες πληροφορίες για τις προηγούμενες εταιρείες και τα καθήκοντα σας σε κάθε μια από αυτές
  5. Αναφορά στις κύριες επαγγελματικές σας επιτυχίες σε κάθε εταιρεία
  6. Ενίσχυση του βιογραφικού σας με συμπληρωματικές γνώσεις – on line σεμινάρια, πλατφόρμες μάθησης κλπ
  7. Σημασία στην εικόνα και αισθητική του – πλαίσια, χρώματα, μικρές λεπτομέρειες που θα σας ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές σας
    +1 Απαραίτητη η συνοδευτική επιστολή, μαζί με κάθε αποστολή του βιογραφικού σας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για στελέχη θα βρείτε εδώ.

Για τον σχεδιασμό στρατηγικής για τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο hr@anadeixi.gr

Powered by Apogee IS