6+1 Απαραίτητες δεξιότητες Διοίκησης & Ηγεσίας για τα στελέχη του μέλλοντος στην Ελλάδα

6+1 Απαραίτητες δεξιότητες Διοίκησης & Ηγεσίας για τα στελέχη του μέλλοντος στην Ελλάδα

Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς αποτελεί παραδοσιακά και μια περίοδο στοχασμού, όπου τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα θέτουν στόχους για την εταιρική και προσωπική τους ανάπτυξη.
Ένα συμπέρασμα που προέκυψε την χρονιά που πέρασε ήταν το παράδοξο της ταυτόχρονης ανεργίας – κυρίως στα ηλικιακά προφίλ των <30 & των > 55 ετών – με την αδυναμία των εταιρειών να βρουν τα στελέχη που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη τους. Σημείο αναφοράς είναι οι δεξιότητες εκείνες που αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία, ενισχύοντας την μελλοντική προοπτική και των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα οι εταιρείες και στην Ελλάδα όπως έχει καταγραφεί από την έρευνα μας σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, αναζητούν έμπειρα στελέχη με τα εξής κρίσιμα χαρακτηριστικά και δεξιότητες:
1. Υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη – EQ. Είναι απαραίτητη ικανότητα για την άσκηση Ηγεσίας σε ένα ταχέως εναλλασσόμενο επιχειρηματικό και εταιρικό περιβάλλον,
που προϋποθέτει υψηλή αυτογνωσία, σταθερότητα, αυτοπεποίθηση, συμπεριφορά, υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εταιρεία και το προσωπικό.
2. Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες. Η μεγαλύτερη αμεσότητα με συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, μέσω της εύκολης σύνδεσης και συνεργασίας με κάθε γωνιά του πλανήτη,
αλλά και της απομακρυσμένης εργασίας του προσωπικού μέσα από αντίστοιχες πλατφόρμες, καθίσταται σημαντική προτεραιότητα επιτυχίας.
3. Ενσυναίσθηση. Μια σημαντική έκφραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης που συνδέεται άμεσα με την ικανότητα ενός στελέχους να Εμπνέει, να Παρακινεί, να Ενδυναμώνει
και να Υποστηρίζει αποτελεσματικά τους υφισταμένους του, που περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται την ηγετική καθοδήγηση υψηλού επιπέδου.
4. Διαχείριση Αλλαγής. Η ικανότητα να ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, να προσαρμόζεται άμεσα στις νέες συνθήκες και να οδηγεί την ομάδα του με επιτυχία στον νέο δρόμο
που οδηγούν τα γεγονότα και οι συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η αναζήτηση και εφαρμογή περισσότερων λύσεων για κάθε πρόβλημα, και όχι περισσότερων προβλημάτων
για κάθε λύση!
5. Ψηφιακές Δεξιότητες. Η ραγδαία ανάπτυξη νέων εργαλείων Πληροφορικής και ψηφιοποίησης, η συνεχής αυτοματοποίηση των εργασιών, οδηγεί στην ανάγκη στελεχών που να κατέχουν αντίστοιχες γνώσεις και εμπειρίες και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την μετάβαση στην «Ελλάδα 2.0».
6. Υποστήριξη στο τρίπτυχο: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση | ESG. Είναι μια απαίτηση της εποχής που επηρεάζει άμεσα το μέλλον όλης της κοινωνίας. Αφορά απλές και σύνθετες δράσεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου και σύντομα θα επηρεάζει την δυνατότητα πρόσβασης για την άντληση κεφαλαίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα funds.
7. Διαχείριση Στρες & Ισορροπία Προσωπικής και Εργασιακής Ζωής. Οι εργασιακές απαιτήσεις δεν θα γίνουν ποτέ λιγότερες και η καθημερινότητα πιο απλή και εύκολα διαχειρίσιμη.
Η βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα ενός στελέχους να ανταπεξέρχεται στην πίεση, να εφαρμόζει τεχνικές διαχείρισης του καθημερινού στρες και να εκπαιδεύει και το προσωπικό ώστε το όφελος να μεταφέρεται από τον εργασιακό χώρο, στην προσωπική ζωή και τις οικογένειες όλων των εργαζομένων.

Κωνσταντίνος Παπαχατζής
Διευθύνων Σύμβουλος
εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ΑΝΑΔΕΙΞΗ
k.papahatzis@anadeixi.gr

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή

Powered by Apogee IS