• 3402
  • 0

2016: Σημαντικές Εταιρικές Προτεραιότητες για Επιτυχημένη Χρονιά!

  1. Πελατοκεντρική προσέγγιση: η εστίαση στον πελάτη (Β2Β ή Β2C) πρέπει να αποτελεί έμπρακτη προτεραιότητα στις δομές και τη στρατηγική κάθε εταιρείας, ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση του – loyalty – και η σημαντική εταιρική διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
  2. Νέες αγορές: η αναζήτηση νέων αγορών σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού πρέπει να είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής και σοβαρής έρευνας και όχι παρορμητικής και ευκαιριακής προσέγγισης πχ μέσω μιας αποσπασματικής συμμετοχής σε μια Διεθνή Έκθεση, αφού ο ανταγωνισμός είναι πλέον παγκόσμιος
  3. Συνέργειες: η μείωση διαφημιστικών και προωθητικών δαπανών μέσω επιτυχημένων συνεργασιών με εταιρείες που διαθέτουν συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες, η ανταλλαγή εμπορικών δικτύων, η παρουσία προϊόντων κάτω από μια κοινή ομπρέλα, έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματική επιχειρηματική πρακτική
  4. Outsourcing: μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνής επιχειρηματική πρακτική που προτείνει και επιλέγει την μείωση του υψηλού εργασιακού κόστους, μέσω της τακτικής ή έκτακτης ανάθεσης εργασιών ή έργων (projects) σε εξωτερικούς επαγγελματίες, εταιρείες ή μεμονωμένους συμβούλους
  5. Εκπαίδευση: ένα ορθά δομημένο ετήσιο εκπαιδευτικό πλάνο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί την σημαντικότερη και πλέον ανταποδοτική επένδυση μιας εταιρείας, με άμεσα αποτελέσματα στην παραγόμενη ποσότητα και ποιότητα εκτέλεσης της εργασίας
  6. Εργασιακό περιβάλλον: όταν οι περισσότερες εταιρείες απασχολούν πλέον λιγότερο και χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό, έννοιες όπως work life balance, stress management, team building, health in workplace κλπ, θα αποτελέσουν ανάγκη επιβίωσης και όχι περιττή πολυτέλεια στην λειτουργία και ανάπτυξη τους
Powered by Apogee IS