10 σημαντικοί λόγοι που δεν αυξάνονται οι πωλήσεις της εταιρείας σας!
 • 5368
 • 0

10 σημαντικοί λόγοι που δεν αυξάνονται οι πωλήσεις της εταιρείας σας!

 1. Δεν οργανώνεται συστηματική και τακτική εκπαίδευση των πωλητών σε επίκαιρες ενότητες πωλήσεων (πχ διαπραγματεύσεις, αντιρρήσεις, τιμές κλπ)
 2. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία παρακίνησης των (bonus, επιβράβευση κλπ)
 3. Δεν ανανεώνεται το τμήμα πωλήσεων με έμπειρα στελέχη της αγοράς που μπορούν να φέρουν τεχνογνωσία στην εταιρεία (και με χαμηλότερες πλέον απολαβές)
 4. Δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης απόδοσης, ώστε να διατηρούνται οι καλύτεροι και να απομακρύνονται οι συστηματικά μη αποδοτικοί πωλητές
 5. Δεν διεξάγονται δομημένα meetings πωλήσεων που να δίνεται καθοδήγηση, διαχείριση δύσκολων περιστατικών, ανταλλαγή καλών και κακών πρακτικών κλπ
 6. Δεν υπάρχει εταιρική κουλτούρα υποστήριξης του τμήματος πωλήσεων και άριστης συνεργασίας μεταξύ των (marketing, λογιστήριο, προμήθειες κλπ)
 7. Δεν εκπαιδεύονται συστηματικά οι επικεφαλής τμημάτων πωλήσεων στην άριστη διοίκηση και καθοδήγηση πωλητών και ομάδων πωλήσεων
 8. Δεν γίνεται αποτελεσματική διαχείριση του stress λόγω των νέων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά (πελάτες, πληρωμές, προμηθευτές κλπ)
 9. Δεν γίνεται συστηματική οργάνωση πελατολογίου και διαμόρφωση πλάνου επισκέψεων σε σημαντικούς εταιρικούς πελάτες με σαφή στοχοθέτηση
 10. Δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικές διαδικασίες διατήρησης πελατών (after sales, loyalty cards κλπ), με αποτέλεσμα οι πιστοί πελάτες να μην διατηρούνται ενεργοί στην εταιρική βάση


Κωνσταντίνος Παπαχατζής,

Έχει διατελέσει Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα των Πωλήσεων & της Διοίκησης:

Powered by Apogee IS