10 Εταιρικά σφάλματα σε περίοδο οικονομικής ύφεσης
 • 4330
 • 0

10 Εταιρικά σφάλματα σε περίοδο οικονομικής ύφεσης

mistakes 2

 1. να μειώσετε τις δαπάνες για την τεχνολογία
 2. να μειώσετε τις επενδύσεις στο μάρκετινγκ
 3. να σταματήσετε την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών
 4. να αποχωρήσετε από την παγκοσμιοποίηση
 5. να μην εκπαιδεύετε και παρακινείτε το προσωπικό σας
 6. να εστιάσετε στην μείωση του κόστους, αντί για την ανάπτυξη
 7. να σταματήσετε τις εξωτερικές συνεργασίες, προάγοντας την εσωστρέφεια
 8. να επιλέγετε στελέχη με βάση την αμοιβή και όχι με βάση τα αποτελέσματα
 9. να μην ενημερώνετε το προσωπικό για τις εξελίξεις
 10. να μην έχετε ένα εταιρικό όραμα που θα παρακινεί τους συνεργάτες σας
Powered by Apogee IS