• 3401
  • 0

Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας σε Περίοδο Κρίσης


Ποια επαγγέλματα αναδεικνύει η κρίση;
Αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο χώρο των πωλήσεων και εξαγωγών και του τουρισμού. Σε μεγάλη ύφεση αντίθετα, είναι οι θέσεις που σχετίζονται με τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, την προβολή, καθώς από πολλές επιχειρήσεις θεωρείται σήμερα ως περιττό έξοδο και στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη αποφεύγουν τις μεγάλες προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες.
Οι εργοδότες τι πραγματικά ψάχνουν σε έναν υποψήφιο;
Στη ελληνική αγορά εργασίας πολλές θέσεις είναι «ανθρωποκεντρικές». Δηλαδή, ένας εργοδότης διαβάζει ένα βιογραφικό και του κεντρίζει το ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία (πλήρη, μερική απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία) λόγω σύνθετων ή συμπληρωματικών ικανοτήτων. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες χρειάζονται εργαζόμενους που να έχουν πολλά προσόντα, γνώσεις και εμπειρίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό (multitasking) ώστε να πετύχουν και τις σχετικές οικονομίες κλίμακας.
Ποια είναι τα επαγγελματικά εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσει ένας υποψήφιος;
Ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα υψηλός και για ελκυστικές θέσεις εργασίας μια εταιρεία λαμβάνει περίπου 600-1000 βιογραφικά! Αυτό σημαίνει ότι αντίθετα σε σχέση με το παρελθόν, είναι απαραίτητο κανείς να κινηθεί επαγγελματικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (επαγγελματικό βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, αναζήτηση εταιρειών, πρόκληση ενδιαφέροντος, προετοιμασία για συνέντευξη, διαπραγματεύσεις αποδοχών κλπ). Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και όποιος εξακολουθεί να κινείται στην αναζήτηση εργασίας με εργαλεία και μεθόδους του παρελθόντος, θα χάσει πολύτιμο χρόνο και αξιόλογες θέσεις
Ποια προσόντα θεωρούνται σήμερα απαραίτητα;
Η πλειοψηφία σήμερα των υποψηφίων διαθέτει ένα πτυχίο, καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο lower) και καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (βασικές δεξιότητες). Αυτά τα προσόντα δεν είναι αρκετά για να διαφοροποιήσουν έναν υποψήφιο από τους ανταγωνιστές του. Απαιτείται πλέον η άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο proficiency), η επιπλέον γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με άνεση χρήσης επαγγελματικής ορολογίας (με μεγάλη ζήτηση πλέον στα Ρωσικά) και η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με δυνατότητα αξιοποίησης των new social media (όχι η απλή προσωπική τους χρήση, αλλά η δυνατότητα που έχει κάποιος να δημιουργήσει ή υποστηρίξει ανάλογα εργαλεία σε μια εταιρεία).
Υπάρχουν άλλες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, πέρα από την κλασική μορφή μισθωτής εργασίας;
Στις σημερινές συνθήκες, επιλογή όσων αναζητούν εργασία πρέπει να είναι η ευελιξία, στοχεύοντας και σε εναλλακτικές μορφές απασχόλησης πέρα από την μισθωτή εργασία (που στο εξωτερικό αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή). Τέτοιες επιλογές μπορεί να είναι: η εργασία με σύμβαση έργου (συμφωνία με μια εταιρεία για την ανάληψη ενός έργου που θα ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο πχ η χειμερινή διαφημιστική καμπάνια ενός νέου προϊόντος, η ανάπτυξη και τοποθέτηση σε αγορά του εξωτερικού, ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου ή ενός φορολογικού ελέγχου το καλοκαίρι κλπ).  Η part time εργασία (για 4, 5 ή 6 ώρες, αντί για το κλασσικό οκτάωρο που εξυπηρετεί τόσο την εταιρεία όσο συχνά και τον εργαζόμενο πχ μητέρα με ανήλικα παιδιά). Η onaprojectbasis εργασία (δηλαδή η ανάληψη ενός έργου μέχρι την ολοκλήρωση του, χωρίς να ενδιαφέρει την εταιρεία αν θα γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς η αμοιβή είναι προκαθορισμένη πχ έρευνα αγοράς, εκπαίδευση σε υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα κλπ). Η εργασία με ποσοστά και προμήθειες (κυρίως για στελέχη πωλήσεων, όπου αμείβονται βάση αποτελεσμάτων και όχι με σταθερές αποδοχές). Η μέθοδος του outsourcing (εξωτερικός συνεργάτης που διαχειρίζεται πολλά θέματα της εταιρείας σχεδόν σε καθημερινή βάση, όπως λογιστικά, φοροτεχνικά, νομικά κλπ). Χρειάζεται επίσης ευελιξία στην επιλογή αντικειμένου εργασίας (ή και αλλαγή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο). Για παράδειγμα ένας μηχανικός να εξετάσει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και με τις (τεχνικές) πωλήσεις ή ένα στέλεχος του marketing να ασχοληθεί και με τη διεθνή ανάπτυξη (εξαγωγές) αλλά και εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων ως ενίσχυση της προσωπικής υποψηφιότητας. Οι επιλογές αυτές οδηγούν στην διατήρηση της απασχολησιμότητας και της ψυχολογίας όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για λόγους που δεν συνδέονται με τις επαγγελματικές δεξιότητες τους και αφορά ιδιαίτερα και εργαζόμενους με ηλικία άνω των 45 ετών, που συχνά κρίνεται (δυστυχώς) απαγορευτική.
Powered by Apogee IS