Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον
  • 5420
  • 0

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον

Στο ξεκίνημα κάθε χρονιάς όλοι οι επιχειρηματίες ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά συχνά η ευθύνη μετατοπίζεται αποκλειστικά στην Οικονομία, τις Αγορές, τον Ανταγωνισμό,
την Κρίση. Τι μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας που συνήθως δεν απαιτεί υψηλό κόστος αλλά κυρίως οργανωσιακές αλλαγές που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της εταιρείας του;
1. Όραμα, Αρχές, Αξίες. Το Όραμα της επιχείρησης δεν αποτελεί ένα κάδρο στον τοίχο, αλλά πρέπει να ανανεώνεται, να προσαρμόζεται, να ανακοινώνεται, να παρακινεί και να κατευθύνει την ηγετική ομάδα και το προσωπικό. Η εταιρεία μπορεί να έχει μεγαλόπνοους στόχους, αν όμως δεν ανακοινωθούν και δεν επιτευχθεί η δέσμευση όλων – μετόχων, στελεχών, εργαζομένων – δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί λείπει η «πυξίδα» για μια επιτυχημένη πορεία
2. Εξωστρέφεια. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, συνδέσμους, συλλόγους, οι συνέργειες με ομοειδείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, μειώνουν το κόστος και ενδυναμώνουν την εικόνα και προοπτική της επιχείρησης. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι παγκόσμιος και ισχύει η φράση «think global, act local», δεν μπορεί λοιπόν μια επιχείρηση να κινείται στα στενά τοπικά πλαίσια χωρίς να είναι σε θέση να βελτιώνει τα πλεονεκτήματα της έναντι του ανταγωνισμού
3. Συμμετοχή σε Εκθέσεις. Στις σημερινές εποχές η διερεύνηση νέων ευκαιριών, η αναζήτηση νέων αγορών, πελατών, προμηθευτών, οδηγούν στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη απαιτεί την δράση της επιχείρησης. Η συρρίκνωση – στις ενέργειες ή αποφάσεις – είναι αυτή που οδηγεί στον «θάνατο». Συμμετέχοντας και παρατηρώντας το διεθνές περιβάλλον και τις ενέργειες επιχειρήσεων, γεννιούνται ιδέες, βελτιώνονται προϊόντα, κλείνονται κερδοφόρες συμφωνίες
4. CEO’s Management. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας πρέπει να μειώσει τον χρόνο που ασχολείται με το micromanagement δηλαδή τις πολλές καθημερινές εργασίες. Ρόλος του είναι να βελτιώνει την δυναμική, να βλέπει τις ευκαιρίες, να αποφεύγει τα λάθη, και να διαχειρίζεται τις απειλές – SWOT analysis. Σήμερα υπάρχουν κορυφαία εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης επιχειρηματιών, όπως το Mentoring & Coaching, που προσφέρουν λύσεις και οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση του ρόλου του στην επιχείρηση
5. Δημιουργία ηγετικής ομάδας. Μια επιχείρηση βασίζεται και στην ηγετική της ομάδα. Είτε πρόκειται για μια πολυεθνική, είτε για μια οικογενειακή εταιρεία όπου συμμετέχει και η νέα γενιά, η ενδυνάμωση του ρόλου των ηγετικών στελεχών της στην διοίκηση, ενδυνάμωση και παρακίνηση των εργαζομένων, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα με πολλαπλά οφέλη. Δεν αρκεί πλέον η απλή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών αλλά είναι απαραίτητη και η υποστήριξη των εργαζομένων της επιχείρησης
6. Εκπαίδευση Στελεχών. Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να είναι συνεχής, στοχευμένη και μετρήσιμα ανταποδοτική. Στην εποχή της Πληροφορίας, η ενδυνάμωση των εργαζομένων με νέες τεχνικές δεξιότητες αποτελεί μια απαραίτητη συνταγή επιτυχίας. όταν όλα αλλάζουν – προϊόντα, υπηρεσίες, ανάγκες πελατών, συστήματα, διαδικασίες – οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παραμένουν με γνώσεις που γίνονται παρωχημένες – Η/Υ, πληροφορική, ξένες γλώσσες, τεχνικές γνώσεις παραγωγής, λογιστικά, logistics κλπ
7. Προσωπικές Δεξιότητες. Βαρύτητα πρέπει να δίνεται  και στις «προσωπικές δεξιότητες» που πρέπει να καλλιεργηθούν και έχουν το ίδιο βάρος με τις τεχνικές δεξιότητες – ομαδικότητα, συνεργασία, διαχείριση χρόνου, διαπραγματεύσεις, παρακίνηση, διαχείριση κρίσεων, διαχείριση αλλαγών κ.α. – και συμβάλλουν εξίσου στην ανάπτυξη και την συνεργασία των εργαζομένων
8. Στοχοθετήσεις. Οι τακτικές, ποιοτικές και ποσοτικές, τμηματικές και ατομικές στοχοθετήσεις, δίνουν τον τόνο, την επιτάχυνση, την κατεύθυνση και την δυναμική της επιχείρησης. Οι στόχοι πρέπει να είναι Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Ρεαλιστικοί και Χρονικά Δεσμευτικοί – S.M.A.R.T. Η απουσία στόχων οδηγεί στην συνήθεια, την αδράνεια, την επανάληψη και δεν προάγει την Καινοτομία και την Αριστεία
9. Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων. Η παρουσία ενός συστήματος αξιολόγησης απόδοσης, οδηγεί στην επιβράβευση – ηθική και υλική – την βελτίωση και την ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι, πέρα από το να έχουν απλώς μια δουλειά, θέλουν να βλέπουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και αυτό να αναγνωρίζεται από την επιχείρηση. Ένας αποδοτικός και ευχαριστημένος εργαζόμενος αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για μια επιχείρηση
10. Stress Management. Πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει επίσημα το σύνδρομο στρες ως «εργασιακή νόσο». Το στρες δεν ξεπερνιέται με την ξεκούραση των διακοπών ή με ευχές για «θετική σκέψη»! Απαιτεί δράσεις, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση. Δεν αποτελεί μόνον μια σημαντική συμβολή στην υγεία των εργαζομένων αλλά μειώνει σημαντικά και το κόστος λειτουργίας – άδειες λόγω ασθένειας, τακτικές απουσίες, εντάσεις, συγκρούσεις, αναβλητικότητα, χαμένες εργατοώρες, αποχωρήσεις
11. Social Media & e-shops. Τα πραγματικά όρια μιας επιχείρησης μπορούν πλέον να διευρυνθούν σε ασύλληπτα μεγέθη, χωρίς την απαραίτητη παρουσία υποκαταστημάτων και με εξαιρετικά χαμηλότερο κόστος και επιχειρηματικό ρίσκο. Απαραίτητο εργαλείο η επένδυση στην ολοκληρωμένη διαδικτυακή εταιρική και προϊοντική παρουσία. Επιλέξτε τα μέσα που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ της επιχείρησης σας και προβάλλετε κατάλληλα την εικόνα σας
12. Outsourcing. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του! Η εξωτερική υποστήριξη επιχειρήσεων με κατάλληλους έμπειρους και ανεξάρτητους συμβούλους και συμβουλευτικές εταιρείες, μεταφέρει Τεχνογνωσία, Εμπειρία και μειώνει σημαντικά τον χρόνο και το λειτουργικό κόστος. Δώστε έξω ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε μέσα, είτε αφορά ένα έργο με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, είτε ένα σύνολο υπηρεσιών
13. Προσέλκυση Ταλέντων. Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενδιαφερθούν για την νέα γενιά εργαζομένων και να υποστηρίξουν την ένταξη τους σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Οι θεσμοί της – υποχρεωτικής ή προαιρετικής – πρακτικής άσκησης, της μαθητείας, η αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, προσφέρουν χρήσιμες εμπειρίες στους νέους, και παράλληλα η εταιρεία μπορεί να εντοπίσει ταλέντα που θα κρατήσει και στο δυναμικό της
14. Διακράτηση Στελεχών. Με το γνωστό φαινόμενο της φυγής πολύτιμων «μυαλών» στο εξωτερικό – brain drain – τα καλά στελέχη είναι περιζήτητα! Πολλές εταιρείες δυσκολεύονται ακόμα και σήμερα να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος για μια επιχείρηση, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν πρακτικές και ενέργειες διακράτησης των καλύτερων
15. Συνέργειες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται με Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενημερώνουν τους φοιτητές, συμμετέχουν σε ημέρες καριέρας. Οι συνέργειες προσφέρουν οφέλη και στις δύο πλευρές και συμβάλλουν στην δημιουργία καλύτερου εκπαιδευτικού συστήματος και καταρτισμένων αποφοίτων
16. Customer Experience. Στοχεύοντας πλέον σε μια διαφοροποιημένη αγορά και αυξημένες απαιτήσεις των ιδιωτών και εταιρικών πελατών, οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεφύγουν από την φιλοσοφία του Customer Service – λύνω προβλήματα – και να εστιάσουν σε τακτικές Customer Experience – προλαβαίνω τα προβλήματα και προσφέρω ατομική υποστήριξη. Όσο απλό και αν ακούγεται, η στρατηγική Customer Experience – CX – απαιτεί μετατόπιση της εταιρικής φιλοσοφίας βάζοντας τον Πελάτη στο κέντρο των δραστηριοτήτων
17. Sales Management. Οι πωλήσεις προσφέρουν το απαραίτητο «καύσιμο» λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Και εδώ οι αλλαγές που συμβαίνουν είναι τεράστιες, με σημαντικότερη όλων, την αλλαγή του ρόλου του Πωλητή, που πλέον μετατρέπεται σε Σύμβουλος του πελάτη. Η εστίαση πρέπει να δίνεται στο όφελος του πελάτη μέσα από την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών και ιδανικά η προσέγγιση να είναι εξατομικευμένη
18. Έρευνα & Καινοτομία. Οι ταχύτατες αλλαγές στις αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες και στις απαιτήσεις των εταιρειών για νέες πρώτες ύλες, πρέπει να οδηγούν σε συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των μεγάλων ανταγωνιστών κάθε κλάδου, που πάντα πρώτοι δίνουν το στίγμα της Αλλαγής. όσο πιο γρήγορα μια επιχείρηση αντιδρά στις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον της, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει για να επιβιώσει
19. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο και οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, πραγματοποιώντας μικρές και μεγάλες δράσεις – Corporate Social Responsibility. Αυτές μπορεί να αφορούν την χώρα, την πόλη, την γειτονιά, αλλά ακόμα και καλύτερες εργασιακές πρακτικές προς τους εργαζόμενους της. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνον από την ποιότητα ή την τιμή των προιόντων, αλλά και πως συνολικά αλληλεπιδρά με τα μέλη της κοινότητας
20. Προστασία Περιβάλλοντος. Κάθε δραστηριότητα μιας επιχείρησης έχει επίδραση στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Αποτελεί ευθύνη όλων να μειώσουμε το αποτύπωμα μας, εξασφαλίζοντας καλές πρακτικές και ζητώντας και από τους προμηθευτές να δεσμευτούν σε αντίστοιχες ενέργειες.

Κωνσταντίνος Παπαχατζής
Διευθύνων Σύμβουλος
Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων & ανθρώπινου δυναμικού ΑΝΑΔΕΙΞΗ – www.anadeixi.gr

Powered by Apogee IS