Τι Λένε οι Προηγούμενοι Εργοδότες για Εσάς;
  • 3881
  • 0

Τι Λένε οι Προηγούμενοι Εργοδότες για Εσάς;

Η επαγγελματική πορεία ενός στελέχους είναι συνεχήreferencesς και δεν περιορίζεται σε μια εταιρεία ή στην εταιρεία όπου εργάζεται σήμερα.
Συχνά δίνονται οι δυνατότητες για επιτυχημένες μεταγραφές σε άλλες εταιρείες ή και σε υψηλότερες θέσεις.

Πέρα από όσα έχετε πετύχει στην καριέρα σας, έρχεται η κρίσιμη στιγμή όπου ο recruiter θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα ζητήσει εμπιστευτικές συστάσεις για την υποψηφιότητα σας! Δεν θα μάθετε ποτέ τα σχόλια αυτά, ωστόσο μπορεί να αποτελέσουν αιτία απόρριψης λόγω «μη καταλληλότητας για την θέση εργασίας».

Διαβάστε μερικές πολύτιμες συμβουλές που μπορεί στο μέλλον να σας φανούν χρήσιμες!

  • πριν φύγετε από μια εταιρεία, εξασφαλίστε τουλάχιστον δύο γραπτές συστατικές επιστολές. Και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη αποχωρούν, συνταξιοδοτούνται ή η εταιρεία μπορεί να κλείσει στο μέλλον, αλλά τα γραπτά μένουν!
  • διατηρείτε καλές σχέσεις με προηγούμενους εργοδότες, ακόμα και αν είχατε διαφωνίες ή η συμπεριφορά τους δεν ήταν η καλύτερη. Μην κλείνετε για πάντα την πόρτα σε κάτι που μπορεί να χρειαστούν από εσάς. Business comes first!
  • πριν την πιθανή αποχώρηση σας, δώστε τον απαιτούμενο χρόνο στην εταιρεία για να αναζητήσει τον αντικαταστάτη σας. Αν φύγετε βιαστικά, η κακή αυτή φήμη θα σας ακολουθήσει και κανείς νέος εργοδότης δεν θα ήθελε να βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση!
  • όταν δίνετε τον λόγο σας, τηρήστε τον! Αν αλλάξτε γνώμη για μια συμφωνία μετακίνησης, μην εξαφανίζεστε απλώς αλλά ενημερώστε για την νέα απόφαση σας.

Ποτέ δεν ξέρετε αν οι δρόμοι σας με έναν recruiter ξανασυναντηθούν! Ακόμα και αν εσείς το ξεχάσατε, να είστε σίγουροι ότι αυτός θα το θυμάται!

Κωνσταντίνος Παπαχατζής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
k.papahatzis@anadeixi.gr, www.anadeixi.gr

Powered by Apogee IS