Τι λένε οι πελάτες για την εταιρεία σας?
  • 2770
  • 0

Τι λένε οι πελάτες για την εταιρεία σας?

understanding-your-customer-service-teamΤο κόστος αναζήτησης νέων πελατών είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με την επένδυση της εταιρείας στην διατήρηση των υπαρχόντων. Και όμως,
οι περισσότεροι πελάτες εγκαταλείπουν μια εταιρεία λόγω κακής εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες! Όταν το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας αγωνίζεται να κερδίσει έναν πελάτη, υπάρχουν τμήματα και εργαζόμενοι που τον αντιμετωπίζουν ως «αναγκαίο κακό» ή ως «διακοπή
από την εργασία τους και χάσιμο χρόνου»!

Το αποτέλεσμα είναι ο πελάτης να «τιμωρεί» μια εταιρεία, επιλέγοντας τον ανταγωνιστή της. Όταν δεν υπάρχει ικανοποιητική διάγνωση, η διαρροή πελατών μεταφράζεται ως αποτέλεσμα της «κρίσης», «έφυγαν λόγω τιμής, άρα πρέπει να πουλήσουμε φθηνότερα». Ακόμα και όταν ο πελάτης
«μας κάνει την χάρη» και περιγράφει την αιτία που είναι δυσαρεστημένος, αντιμετωπίζεται ως «μεμονωμένο γεγονός», «ιδιόρρυθμος», «απαιτητικός»!

Όταν σήμερα εξακολουθούμε να μιλάμε για Customer Service, όταν σε άλλες χώρες έχουν ήδη στραφεί στο Customer Experience, σημαίνει ότι πολλά πράγματα που θεωρούμε δεδομένα
ή απλώς ανακοινώνουμε στα εταιρικά Social Media, στην πράξη δεν ισχύουν!

Από πού πρέπει να ξεκινήσει μια εταιρεία?

  1. ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών και επεξεργασία αποτελεσμάτων
  2. δειγματοληπτική τηλεφωνική επικοινωνία με key accounts
  3. θεσμός Μυστικού Πελάτη και αξιοποίηση συμπερασμάτων
  4. επιβράβευση εργαζομένων για εξαιρετικές τεχνικές εξυπηρέτησης
  5. επικοινωνία after sales, με οδηγίες και πληροφορίες χωρίς διάθεση πώλησης
  6. συστηματική εκπαίδευση προσωπικού στην διαχείριση πελατών
  7. αντικειμενική αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού Customer Service

Οι σύμβουλοι της Ανάδειξης βρίσκονται στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες σας, σε όλη την Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικές υπηρεσίες, επισκεφτείτε το www.anadeixi.gr ή καλέστε μας στο 2310 253713.

Powered by Apogee IS