Τα 7 Σημαντικότερα Soft Skills που Αναζητούν οι Κορυφαίες Εταιρείες
  • 4624
  • 0

Τα 7 Σημαντικότερα Soft Skills που Αναζητούν οι Κορυφαίες Εταιρείες

Aν και οι ονομαζόμενες «μαλακές δεξιότητες» είναι πιο δύσκολο να περιγραφούν, ελεγχθούν και αποτυπωθούν σε σχέσηΑποτέλεσμα εικόνας για soft skills
με τα τυπικά προσόντα ενός στελέχους, οι περισσότερες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια σειρά ικανοτήτων,
τόσο σε περιπτώσεις επιλογής προσωπικού, όσο και σε μελλοντικές προαγωγές και μετακινήσεις.
Βασισμένες στην καταγραφή αναγκών όπως αποτυπώνονται στην διαδικασία επιλογής Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών,
σήμερα οι πλέον σημαντικές δεξιότητες στελεχών είναι:

  • Iκανότητα Επικοινωνίας – η σωστή μετάδοση της πληροφορίας, με όλα τα μέσα – γραπτή, προφορική, γλώσσα σώματος, ενεργητική ακρόαση –  δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπων
  • Ομαδικότητα & Συνεργασία – «με το ταλέντο κερδίζεις αγώνες, με την ομάδα κερδίζεις πρωταθλήματα», Michael Jordan
  • Υιοθέτηση της Αλλαγής – η Αντίσταση στην Αλλαγή λόγω συνήθειας ή απλώς αντίδρασης σε κάθε τι νέο, απαξιώνει ένα στέλεχος και δημιουργεί βαρίδια προοπτικής στην εταιρεία
  • Διαχείριση Χρόνου – η ποσότητα των καθηκόντων δεν μειώνεται, αυτό που μπορεί να βελτιωθεί είναι η άριστη διαχείριση χρόνου και η ικανότητα αξιολόγησης προτεραιοτήτων
  • Δημιουργική Σκέψη & Καινοτομία – υποβολή προτάσεων, προβληματισμοί πάνω σε παλιές διαδικασίες, εφαρμογή νέων διαδικασιών, οδηγούν μια εταιρεία στην εξοικονόμηση πόρων
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη – η ενσυναίσθηση και η αποτελεσματική διαχείριση του επαγγελματικού στρες, δημιουργούν τις προοπτικές για ταχύτερη επαγγελματική άνοδο και διατηρούν ένα στέλεχος σε υψηλούς ρυθμούς απόδοσης, χωρίς burn out
  • Δια Βίου Μάθηση – η γνώση απαξιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και τα στελέχη που δεν επενδύουν στο περιουσιακό στοιχείο της γνώσης, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Παπαχατζής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
k.papahatzis@anadeixi.gr, www.anadeixi.gr

Powered by Apogee IS