Τα οφέλη του LinkedIn για την Καριέρα σας!

Τα οφέλη του LinkedIn για την Καριέρα σας!

Χιλιάδες στελέχη διαθέτουν έναν λογαριασμό στο linkedin. Στην πράξη όμως, λιγότερο από το 5% αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο προβολής και ανάπτυξης, και αντίστοιχα το 90% μένει αδρανές σε όσα προσφέρει η νέα τεχνολογία.

Τα κυριότερα οφέλη του για ένα στέλεχος είναι τα εξής:

 • Επαγγελματική δικτύωση με κορυφαία στελέχη
 • Χαρτογράφηση αγοράς και σημαντικών θέσεων εργασίας
 • Προβολή των προσωπικών σας επιτυχιών
 • Προβολή της εταιρείας και των προϊόντων/ υπηρεσιών σας
 • Αναζήτηση πελατών Β2Β και έρευνα νέων αγορών
 • έρευνα ανταγωνισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
 • Τάσεις και εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Κατάρτιση σε νέες δεξιότητες
 • Άμεση και προσωπική επικοινωνία
 • Συμβουλές, ιδέες & καινοτομίες

Το πρώτο βήμα για την απόκτηση όλων των πλεονεκτημάτων του Linkedin, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση ενός χρήστη.
Έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, σας προτείνουμε ένα δίωρο και στοχευμένο εκπαιδευτικό workshop – level II – μέσω ΖΟΟΜ, που διεξάγεται σε μικρές ομάδες στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας : hr@anadeixi.gr

Powered by Apogee IS