Τα “βαριά” βιογραφικά και οι κλάδοι αιχμής για καριέρα
  • 4951
  • 0

Τα “βαριά” βιογραφικά και οι κλάδοι αιχμής για καριέρα

Top-4-Reasons-to-Consider-Working-with-a-Recruiting-Agency-870x400

Η μεγάλη φυγή έμπειρων στελεχών στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό, με ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, οδηγεί στο παράδοξο της δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, παρόλη τη μεγάλη ανεργία. Ιδιαίτερη ζήτηση θα συνεχίσει να υπάρχει για υποψήφιους με υψηλό επίπεδο γνώσεων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά), λόγω επικέντρωσης στις εξαγωγές.

Επίσης, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και υψηλή ζήτηση για υποψήφιους με ιδιαίτερες γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ (SAP, CRM, AutoCAD Solidworks, μισθοδοσία κλπ). Αντίθετα, μειωμένη θα συνεχίσει να είναι η ζήτηση για υποψήφιους χωρίς κύρια τυπικά προσόντα (σπουδές, περιφερειακές γνώσεις, εμπειρία) και με έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, προσανατολισμού στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, όπως φανερώνουν οι ανάγκες των εταιρικών πελατών μας.

Κωνσταντίνος Παπαχατζής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
k.papahatzis@anadeixi.gr, www.anadeixi.gr

* άρθρο μου, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ και το ένθετο ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Powered by Apogee IS