Σύνδρομο TMI
  • 3504
  • 0

Σύνδρομο TMI

Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, τα στελέχη πάσχουν από το «σύνδρομο ΤΜΙ: Too Much Information». Είναι απαραίτητο να μπαίνουν «φίλτρα προστασίας» στις πηγές (υπερ) πληροφόρησης ώστε η πληροφορία να ελέγχεται, φιλτράρεται και τελικά να αξιοποιείται αυτή που μπορεί να κάνει την διαφορά. Πριν αποφασίσετε αν θα δαπανήσετε τον (λίγο) ελεύθερο χρόνο σας με μια πληροφορία που φτάνει σε εσάς (εσωτερικά: προσωπικό, συνάδελφοι, συνεργάτες ή εξωτερικά: social media, ΜΜΕ κλπ) απαντήστε στις τρεις ερωτήσεις:

  1. Η πληροφορία αυτή μπορεί να αυξήσει τα κέρδη μου; (ή μειώσει τα κόστη μου;) (προσωπικά και επαγγελματικά)
  2. Η πληροφορία αυτή μπορεί να με βοηθήσει να κερδίσω περισσότερο χρόνο; (προσωπικό και επαγγελματικό)
  3. Η πληροφορία αυτή μπορεί να προσφέρει περισσότερη ποιότητα στην ζωή μου; (προσωπική και επαγγελματική)

Πετάξτε τις άχρηστες (junk) πληροφορίες και κρατήστε αυτές που σας χρειάζονται, για να βελτιωθεί η προσωπική και επαγγελματική σας θέση!

Powered by Apogee IS