Πως ξεχωρίζει ένα Στέλεχος Πωλήσεων στην αγορά εργασίας?

Πως ξεχωρίζει ένα Στέλεχος Πωλήσεων στην αγορά εργασίας?

Τι πρέπει να διαθέτει για να ανελιχθεί επαγγελματικά στην εταιρεία του/της?

Τι προσέχουν οι κορυφαίες εταιρείες όταν αναζητούν στελέχη πωλήσεων?

Δείτε τα 10 κρίσιμα ατού σας για να γίνετε ορατοί και να ξεχωρίσετε στην αγορά εργασίας!

1. Επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα που αποτυπώνει την εμπειρία και τις επιτυχίες σας
2. Ελκυστική συνοδευτική επιστολή που φανερώνει την προσωπικότητα και τις επιδιώξεις σας
3. Σύγχρονο και ενεργό προφίλ στο Linkedin με τακτικές αλληλεπιδράσεις με εταιρείες και στελέχη
4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή και μεγάλους πελάτες, πρώην διευθυντές κλπ
5. Προετοιμασία για την συνέντευξη επιλογής ή συνέντευξη εσωτερικής αξιολόγησης για μια θέση εργασίας
6. Προσωπικός φάκελος εσωτερικών αξιολογήσεων προηγούμενων ετών στην / στις εταιρεία/ εταιρείες όπου εργάζεστε
7. Παρακολούθηση on line σεμιναρίων για θέματα πωλήσεων αλλά και διοίκησης Πωλήσεων μέσα από πλατφόρμες
8. Παρακολούθηση σεμιναρίων που διοργανώνουν τα ΑΕΙ στην Ελλάδα – Κέντρα Επιμόρφωσης & δια βίου Μάθησης
9. Μελέτη επιλεγμένων βιβλίων για θέματα Πωλήσεων & Management
10. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ – τουλάχιστον basic MS Office – & Αγγλικών – τουλάχιστον επιπέδου Lower

Δεν έχει σημασία αν αναζητάτε εργασία! Το σημαντικό είναι να διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα που θα σας ξεχωρίζουν και διατηρούν σταθερά στην κορυφή!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: hr@anadeixi.gr 

Powered by Apogee IS